Nawigacja

Czwartek 13.12.2018

liczba odwiedzin: 1687341

DZWONKI W SZKOLE

 

1.

8.00

- 8.45

2.

8.50

- 9.35

3.

9.45

- 10.30

4.

10.35

- 11.20

5.

11.35

- 12.20

6.

12.40

- 13.25

7.

13.35

- 14.20

8.

14.25

- 15.10

9.

15.15

- 16.00

OPŁATA ZA OBIADY ZA GRUDZIEŃ 2018r.


Konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za obiady:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie

Nr 15 8099 0004 0013 1951 2000 0080

Podlasko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/nazwa szkoły
 
Wysokość opłaty za obiady za grudzień 2018r. wynosi:

 14 dni x 3,50zł = 49
 
Płatność do 30.11.2018r. Osoby, które nie opłacą w terminie nie będą mogły korzystać z obiadów.
Odliczenia możliwe są jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁUDOWIE

Podstawa prawna: 1) art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul Mickiewicza 20;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy placówki, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym   do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

5) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

6) posiadają Państwa prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy placówka przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Ryszard Fudała, tel. 501 566 409

 

AKTUALNOŚCI

 • - Obrazek 1

  Rada Rodziców

  podziekowania.pdf

 • - Obrazek 1

 • - Obrazek 1

 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA „LEŚNY ŚWIAT”

  28 listopada klasa II a pojechała do miejscowości Żednia, gdzie mieliśmy ciekawe zajęcia edukacyjne. Tym razem dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o mapach, w jaki sposób są przedstawiane informacje na mapach, jak czytać mapy, kiedy ich używamy, jakie są rodzaje map. Poznaliśmy kierunki świata. Zobaczyliśmy ploter – maszynę do drukowania map. Z panią leśnik Justyną Bójko zwiedziliśmy siedzibę Nadleśnictwa i poznaliśmy osoby w niej pracujące. Dzieci z zaciekawieniem słuchały o tym, jak wygląda praca leśników. Na koniec zrobiliśmy pracę plastyczną lornetkę i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

 • HIGIENA NA CO DZIEŃ - SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ SZKOLNĄ

  26 listopada 2018 r. w kl. I a, b odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną, p. Barbarą Cywoniuk. Tematem pogadanki było  przestrzeganie zasad higieny osobistej ucznia oraz   jego otoczenia. Zajęcia miały na celu przypomnienie zasad higieny, utrwalenie odpowiednich umiejętności i nawyków higienicznych. Pani pielęgniarka opowiadała, jak należy dbać o czystość całego ciała, włosów, zębów, jak często myć ręce, jakie środki stosować. Dzieci dowiedziały się, jak ważny dla zdrowia jest właściwy dobór odzieży i obuwia, stosowny do pory roku i pogody, czym grozi niehigieniczny tryb życia, jakie żyjątka mogą nam utrudniać życie. Rozwiązywały również ciekawe zagadki i rebusy dotyczące higieny, aktywnie uczestniczyły w zajęciach, a na koniec zadawały pani pielęgniarce mnóstwo pytań.

 • MAMY WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM !!!

  Dnia 23 listopada 2018r w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na konferencji bibliotekarzy szkolnych podsumowującą realizację    9-edycji  projektu czytelniczego PODLASKIE SPOTKANIA Z PISARZAMI  uczennica klasy IIIb  Aleksandra Zawadzka otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym inspirowanym twórczością współczesnej pisarki "Czy znasz twórczość Agnieszki Frączek?". Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego etapu szkolnego serdecznie dziękujemy. Gratulujemy ALEKSANDRZE ZAWADZKIEJ!!!

 • - Obrazek 1

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć