Nawigacja

Środa 20.06.2018

liczba odwiedzin: 1578176

NOWE DZWONKI W SZKOLE

- OD 5 WRZEŚNIA 2017R.

1.

8.00

- 8.45

2.

8.50

- 9.35

3.

9.40

- 10.25

4.

10.30

- 11.15

5.

11.30

- 12.15

6.

12.30

- 13.15

7.

13.30

- 14.15

8.

14.20

- 15.05

9.

15.10

- 15.55

OPŁATA ZA OBIADY ZA MAJ 2018R.


Konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za obiady:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie

Nr 15 8099 0004 0013 1951 2000 0080

Podlasko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/nazwa szkoły
 
Wysokość opłaty za obiady za maj 2018r. wynosi:

 - dla uczniów klas „0”

 18 dni x 3,10zł = 55,80 zł

 - dla uczniów klas I-VII SP i klasy II-III GM

18 dni x 3,50zł = 63,00 zł

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁUDOWIE

Podstawa prawna: 1) art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul Mickiewicza 20;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy placówki, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym   do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

5) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

6) posiadają Państwa prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy placówka przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

AKTUALNOŚCI

 • 14 czerwca 2018 r. po raz kolejny odwiedziliśmy przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Celem naszego spotkania było wspólne czytanie literatury dla dzieci i zachęcanie do samodzielnej lektury.

  Zadawane na koniec pytania były sprawdzianem uważnego słuchania. Nagrodą zaś za poprawne odpowiedzi były cukierki.

  Podziękowania nauczycielom przedszkola i klas I-III za miłe przyjęcie nas i współpracę.

  WSPÓLNE CZYTANIE - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

   

  Uczniowie z koła dziennikarskiego Gimnazjum w Zabłudowie

 • Uczniowie klas młodszych 6 czerwca 2018r wzięli udział w audycji muzycznej pt „Na Zielonej Wyspie”. Tym razem razem muzycy zabrali swoich słuchaczy na Zieloną Wyspę czyli Irlandię. Dzieci nie tylko zapoznały się z muzyką irlandzką , wybranymi zwyczaja­mi i zabawami, ale także ze znaną w całym świecie historią poszukiwania garnca  złota ukrytego na końcu tęczy. Irlandczycy są znani z radosnego usposobienia i zamiłowania do parad. Wybrani uczniowie mieli okazję poczuć się właśnie tak i na chwilę wziąć udział w takiej muzycznej paradzie. Dodatkową atrakcją spotkania była prowadząca czyli Brenda oraz pięknie wykonana królewska ballada.

 • Dnia 05.06.2018r. odbył się w naszej szkole egzamin praktyczny na kartę rowerową. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV i V. Warunkiem przystąpienia do egzaminu był pozytywnie napisany test teoretyczny ze znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz znaków drogowych. Egzamin praktyczny natomiast sprawdzał umiejętność jazdy rowerem i obejmował następujące elementy: slalom, przewożenie przedmiotu, ósemka, jazda po łuku, przejechanie przez rynienkę, hamowanie i zatrzymanie roweru w wyznaczonym miejscu. Gratulujemy wszystkim, którzy zdali obydwie części egzaminu i otrzymają kartę rowerową.

 •  Uczniowie klasy Ic z wychowawczynią oraz p. Dyrektor z wybranymi nauczycielami wzięło udział w wystawie zdjęć p. Jarosława Sie­radzkiego pt „Lektura pejzażu. Pierwsza próba autobiografii”. Na wysta­wie autor zebrał 26 zdjęć, zatrzymanych chwil z okolic rodzinnych. Wszystkie zdjęcia uka­zywały piękno przyrody w ciekawym ujęciu.  Wystawa odbyła się w Gimnazjum w Zabłudo­wie. Pierwszaki w podziękowaniu za zaproszenie wręczyły p. Jarkowi bukiecik kwiatów i złożyły życzenia.

  NA WYSTAWIE ZDJĘĆ "LEKTURA PEJZAŻU" - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY.     

 • - Obrazek 1

 • Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy do świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki np. związane z dojazdem, oczekiwaniem na lekcje, zajęcia  dodatkowe lub po ich zakończeniu, itp. Każdy uczeń przebywający w świetlicy powinien być do niej zapisany.

  Karty  zgłoszenia dziecka do świetlicy są dostępne do pobrania i złożenia przez rodziców uczniów u nauczycieli świetlic.

 • 30 maja 2018 r. przy okazji obchodów Święta Gimnazjum im. G. Chodkiewicza w Zabłudowie odbyło się podsumowanie konkursu z zakresu doradztwa zawodowego: ,,Mój wymarzony zawód”. Główne cele konkursu to:

  -pogłębianie wiedzy o zawodach

  -inspirowanie uczniów do planowania kariery edukacyjno- zawodowej

  -rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zainteresowań i zdolności plastycznych uczniów

  -rozwijanie zainteresowań technologią informacyjną i komputerową oraz umiejętności stosowania jej w praktyce

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć