Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOEJ IM. FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO W ZABŁUDOWIE DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE "KĄCIK DLA RODZICÓW".

 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

  Kropka z książeczki o Vashti Petera Reynoldsa stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki. Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.

  W Naszej Szkole po raz pierwszy zorganizowaliśmy Dzień Kropki w piątek 14 września 2018r. W jego realizację włączyły się wszystkie klasy, szczególnie młodsze. W ciągu dnia prezentowaliśmy kropkowy strój, wykonaliśmy prace plastyczne podczas zajęć dydaktycznych oraz świetlicowych. Wspólnie obejrzeliśmy krótki film o Vashti i analizowaliśmy podczas rozmów jej sytuację i to, co ją zainspirowało do rozwijania swojego talentu.

  Dzień ten był pełen wspaniałych chwil, wesołych zdarzeń i aktywnego tworzenia.

  Wychowawcy Świetlicy Szkolnej

  Elżbieta Całek

  Barbara Korolczuk

  Helena Tomaszewska

   

   

 • KONKURSY Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY

  KONKURSY Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY

  KONKURS RECYTATORSKI: "POZNAJĘ POEZJĘ FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO"

   Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego

  Nauczyciele: Bożena Rzepniewska, Nell Buczyńska – Kucejko, Joanna Łajewska - Talipska

  Odbiorcy: uczniowie klas II - VIII

  Forma konkursu: Uczeń przygotowuje wybrany wiersz Franciszka Karpińskiego (co najmniej 16 wersów).

  Termin: 27 wrzesień 2018

  Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości Święta Szkoły w dniu 5.10.2018r.

   

  KONKURS WIEDZY O FRANCISZKU KARPIŃSKIM

   W związku ze zbliżającym się Świętem Szkoły organizujemy dla uczniów klas IV-VIII -  konkurs wiedzy o Franciszku Karpińskim.

  PYTANIA I PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO KONKURSU WIEDZY O PATRONIE

  1. Kiedy i gdzie urodził się F. Karpiński?

  2. Gdzie i kiedy zmarł F. Karpiński?

  3. W jakich latach patron naszej szkoły przebywał w Zabłudowie?

  4. Jak nazywał się uczeń F. Karpińskiego, mieszkaniec pałacu w Zabłudowie?

  5. Z czyjego polecenia Karpiński pracował w Zabłudowie?

  6. Jak w  oświeceniu nazywa się prąd literacki, który reprezentuje F. Karpiński?

  7. Na kogo czekała Laura pod umówionym jaworem?

  8.  Jak nazywa się śpiewnik religijny dla ludu, wydany w roku 1792 w Supraślu?

  9. W którym kościele wykonano po raz pierwszy „Pieśń o narodzeniu Pańskim”?

  10. Czy w Zabłudowie znajduje się ulica F. Karpińskiego?

  11. W którym roku Szkoła Podstawowa w Zabłudowie otrzymała imię i sztandar?

  12. W jakich okolicznościach opuścił śpiewak Justyny” Zabłudów?

  13. Jak w literaturze określa się F. Karpińskiego?

  14. Kiedy nasza szkoła obchodzi swoje święto?

  15. Z którym królem poeta korespondował?

  16. Jakie gatunki literackie były bliskie poecie serc”?

  17. Jak nazywała się pani Wersalu Północy, u której częstym gościem bywał F. Karpiński?

  18. Na jaką ważną uroczystość przyjechał Karpiński do Warszawy w maju 1792 r. z Dominikiem Radziwiłłem i jego matką?

  19. Jakie imiona noszą tytułowe bohaterki utworów F. Karpińskiego?

  Wyjaśnij znaczenie słowa guwerner, sentymentalizm, mecenas

  Wymień kilka tytułów utworów autorstwa F. Karpińskiego.

  Uzupełnij luki w tytułach utworów: „Pieśń dziada ………….w koronie cesarskim”, „Żale Sarmaty nad grobem………………………………………………………., „Powrót z ………………………..na wieś”, „Pieśń pasterska do Zosi”.

   

  ODPOWIEDZI:

  3.1791- 1792

  4. Dominik Radziwiłł

  5. Stanisław August Poniatowski

  6. sentymentalizm

  12. nie czuł się dobrze w Zabłudowie, poważne różnice w metodach wychowawczych matki i nauczyciela

  16. Do STANISŁAWA AUGUSTA          Warszawa, 8 V 1792

  17. sielanki, pieśni, elegie, erotyki,

  18. Izabella Branicka –siostra Stanisława Augusta Poniatowskiego

  19. uroczystość pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

  Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie.

  Bożena Rzepniewska

  Joanna Łajewska – Talipska

  Marta Rogucka

  Artur Grabek – Łukaszewicz

   

  KONKURS PLASTYCZNY PT: „INSPIRACJE UTWORAMI FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO”

   Organizator konkursu:

  Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie

  Nauczyciele: Joanna Łajewska – Talipska, Bożena Rzepniewska, Artur Grabek – Łukaszewicz,  Edyta Murawska, Renata Lulewicz

  Cel konkursu:
  − pogłębianie wiedzy uczniów na temat twórczości Franciszka Karpińskiego,
  − rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,
  − promocja talentów uczniów i prezentacja ich twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

  Odbiorcy konkursu:
  Uczniowie szkoły podstawowej klas I-III oraz IV-VIII

  Tematyka konkursu:
  Ilustracje do wybranych utworów Franciszka Karpińskiego (np. „Laura i Filon”)

  Forma konkursu:
  Prace powinny posiadać format A0 lub A1 klasy IV-VIII

                                       format A3 - klasy I-III

  Technika plastyczna dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, collage)

  Prace można wykonać w grupie max. 2-osobowej lub pojedynczo.
  Ilustracje należy opisać na odwrocie, podając autora pracy i tytuł wybranego utworu.

  Termin:

  Prace należy dostarczyć do 27.09.2016 r do p. Joanny Łajewskiej-Talipskiej,  p. Bożeny Rzepniewskiej, p. Edycie Murawskiej i p. Renacie Lulewicz

  Ogłoszenie wyników:
  Wyniki i nagrody zostaną ogłoszone i wręczone podczas uroczystości Święta Patrona Szkoły 5.10.2018r

  Prace uczniów zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej.

   

   

  KONKURS ORTOGRAFICZNY ZWIĄZANY Z PATRONEM SZKOŁY

  – FRANCISZKIEM KARPIŃSKIM

   

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII. Bliższe informacje u nauczycieli j. polskiego.

 • MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU

  MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU

  W dniu 7 września 2018r. poczet sztandarowy naszej szkoły po raz kolejny uczestniczył  w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który odbył się już po raz osiemnasty.

  Uczestnicy Marszu spotkali się przy Pomniku Katyńskim. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu zebranych, głos zabrał Przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków inż. Tadeusz Chwiedź. Przedstawiciele duchowieństwa trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelicko – augsburskiego odmówili modlitwy w intencji ofiar – zesłańców na Sybir. Tegorocznym mottem uroczystości było: „Przez Sybir do Niepodległej”. Marsz wyruszył spod Pomnika Katyńskiego i dotarł do  kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie została odprawiona Msza św. w  intencji wszystkich Sybiraków. Uczestnictwo w tej uroczystości było dla naszych uczniów piękną lekcją historii i patriotyzmu.

  Bożena Rzepniewska, Marek Hyjek

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Wnioski rodziców na zakup biletów dzieciom realizującym obowiązek szkolny w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 należy złożyć do 22.08.2018 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  3 września o godz.9.00 na hali sportowej rozpoczeliśmy nowy 2018/2019 rok. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał p. Burmistrz Adam Tomanek. Zapozanał wszystkich zebranych z planami rozbudowy budynku przedszkola oraz koniecznością zmian lokalowych. Na zakończenie życzył wszystkim udanego nowego roku.

  Kolejną osobą, która zabrała głos była p. Dyrektor Ewa Kołosowska. Przedstawiła zebranym zmiany lokalowe przedszkolaków i klas I-III, które w tym roku szkolnym będą uczyły się w budynku gimnazjum, zajęcia grupy 3-latków, gimnazjalistów oraz klas IV-VIII będą w budynku szkoły podstawowej.

   

  Pani Dyrektor przedstawiła również uczniom i rodzicom wychowawców poszczególnych klas. Zostali nimi:

   

  kl. 1a – p. Barbara Wasilewska

  kl.1b – p. Agnieszka Dołęgiewicz

  kl. 2a – p. Agnieszka Bojko i p. Sylwia Popławska

  kl. 2b – p. Alicja Sochoń

  kl. 3a – p.Anna Matjaszuk

  kl. 3b – p. Renata Lulewicz

   

  kl. 4a – p. Angelina Sawicka-Samojlik

  kl. 4b – p. Artur Grabek - Łukaszewicz

  kl. 5a – p. Jan Omelianowicz

  kl. 5b – p. Nell Buczyńska - Kucejko

  kl. 5c – p. Iwona Karczewska - Czurak

  kl.6a – p. Anna Petelska

  kl.6b – p. Joanna Łajewska-Talipska

  kl.7a – p. Alicja Regucka

  kl.7b – p. Bożena Rzepniewska

  kl. 8a – p. Artur Zieniewicz

  kl. 8b – p. Marek Hyjek

   

  Ostatnim punktem programu były spotkania z wychowawcami w klasach.

  Wszystkim życzymy udanego roku !!!

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

   

  Małgorzata Kasperowicz

 • MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  3 września 2018 roku uczniowie naszej szkoly i innych szkół w gminie rozpoczęli swój rok katechetyczny i szkolny uczestnictwem we Mszy świętej, którą odprawił ks. Daniel Wierzbicki w kościele św. Piotra i Pawła w Zabłudowie ogodz.8.00.

  Posługę liturgiczną przygotowała p. Małgorzata Kasperowicz z uczniami naszej szkoły oraz scholą ze wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Czytanie odczytał Jakub Tomkiewicz, psalm wykonała Weronika Mielech, a modlitwę wiernych Paulina Całek. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie wszyscy udali się do szkół, by z Bożą pomocą rozpocząć kolejny czas pracy i nauki.

  MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  Małgorzata Kasperowicz

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018r. o godz. 9.00 na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach.

  PRZYDZIAŁ SAL NA  SPOTKANIA KLASOWE

  BUDYNEK GIMNAZJUM KLASY I-III

  Ia - sala nr 6

  Ib - sala nr 6

  IIa – sale nr 9

  IIb – sala nr 10

  IIc – sala nr 4 – świetlica/stołówka

  IIIa – sala  nr 7

  IIIb – sala nr 8

  BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  IVa – sala nr 22

  IVb – sala  nr 17

  Va – sala  nr 21

  Vb – sala  nr 19

  Vc – sala  nr 14

  VIa – sala nr 15

  VIb – sala  nr 18

  VIIa - sala nr 19a

  VIIb – świetlica

  VIIIa – sala nr 2 podziemia

  VIIIb – sala nr 10

 • OGŁOSZENIE - PRZEDSZKOLE

  OGŁOSZENIE - PRZEDSZKOLE

  Drodzy Rodzice,
  3 września 2018 r. (poniedziałek) rozpoczynamy nowy rok szkolny. We wszystkich grupach wiekowych 3,4,5 oraz 6 - latkach odbędą się zajęcia dydaktyczne.
  3 - latki przyprowadzamy do budynku Szkoły Podstawowej
  4,5 oraz 6 - latki przyprowadzamy do budynku Gimnazjum
  6 - latki z oddziału 5 - cio godzinnego (Wiewiórki) przyprowadzamy do sali oddziału 10 - cio godzinnego (Sówki).
  Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 - 16.30.
  Lista dzieci oraz podział grup jest dostępny od czwartku 30 sierpnia, w placówce.

  Zerówka 10-cio godzinna (Sówki).
  godziny pracy 6.30-16.30
  3.09.2018 r. rodzice/opiekunowie przyprowadzają swoje dzieci do zerówki, wyposażone jedynie w obuwie na zmianę. Tego dnia zajęcia odbywać się będą według ramowego rozkładu dnia ustalonego dla poszczególnych grup wiekowych. Informacje dotyczące wyprawki oraz podręczników zostaną podane na pierwszym spotkaniu wychowawców z rodzicami w drugim tygodniu września.

  Zerówka 5-cio godzinna (Wiewiórki).
  Godziny pracy 8.00-13.00
  3.09.2018 r. rodzice/opiekunowie przyprowadzają swoje dzieci do zerówki, wyposażone w obuwie na zmianę oraz kanapki. Tego dnia zajęcia odbywać się będą według ramowego rozkładu dnia ustalonego dla poszczególnych grup wiekowych. Informacje dotyczące wyprawki oraz podręczników zostaną podane na pierwszym spotkaniu wychowawców z rodzicami w drugim tygodniu września.

 • 77 ROCZNICA ZBRODNI SOWIECKIEJ POD ZABŁUDOWEM

  77 ROCZNICA ZBRODNI SOWIECKIEJ POD ZABŁUDOWEM

  Poczet sztandarowy naszej szkoły oraz 7 Zabłudowska Drużyna Harcerska wzięli udział w obchodach 77 rocznicy Zbrodni Sowieckiej pod Zabłudowem. Wydarzenie to miało miejsce 23 czerwca 1941 roku.  Funk­cjonariusze NKWD dokonali egzekucji 15 miesz­kańców z rejonów Ciechanowiec i Brańsk. Spotkanie to odbyło się 23 czerwca 2018 roku na kolonii Folwarki Małe w miejscu zbrodni.

   Małgorzata Kasperowicz

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  22 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 na hali sportowej po wprowadzeniu sztandaru i od­śpiewaniu hymnu Polski odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po hymnie zebrani obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VII. Następnie p. Dyrektor zapoznała obecnych z suk­cesami i osiągnięciami, podejmowa­nymi działaniami i pracami  w trakcie roku szkolnego. W imieniu wszystkich podziękowała za trud pracy dwum osobom kończą­cym swoją karierę szkolną, p. Helenie Kalinowskiej nauczycielce matematyki i p. Kry­stynie Puczyńskiej nauczycielce oddziału zerówki. Były życzenia i kwiaty oraz gromkie brawa za ich pracę.

   Bardzo miłym akcentem uroczystości okazały się wręczenia odznak za najlepsze wyniki w nauce.  Aż 13 osób zdobyło najwyższe wyniki w szkole.

                           ZŁOTE ODZNAKI – średnia 5,64 

  1. Kononczuk Julia kl. IVb
  2. Iwanowicz Dominika kl. Va
  3. Zadykowicz Weronika kl. Va
  4. Pogorzelska Gabriela kl. VIa
  5. Tomanek Magdalena kl. VIb
    
               SREBRNE ODZNAKI – średnia 5,55 
  1. Lewkowicz Jakub kl. IVa
  2. Andrejczuk Martyna kl. Vb
    
               BRĄZOWE ODZANKI – średnia 5,45 
  1. Misiewicz Michał kl. IVa
  2. Fiedoruk Patrycja kl. IVb
  3. Siebiestianiuk Krzysztof kl. IVc
  4. Giermaniuk Zuzanna kl. Vb
  5. Torbicz Martyna kl. VIa
  6. Wasyluk Dominika kl. VIa
    
   Podczas zakończenie wręczono także nagrodę rzeczową ucz. Ewelinie Minczuk za udział w  konkursie plastycznym „Orzeł Biały – Nasza duma” organizowanego przez Se­nat RP dla uczczenia 100 lat niepodległości.
    
   Społeczność szkolna postanowiła także wyróżnić i podziękować rodzicom, którzy szcze­gólnie wspierali różnorodne działania szkoły. Wyróżniono:
                                       - Agnieszkę i Grzegorza Wepa
                                      - Joannę Dudzińską
                                      - Franciszka Samsonowicza
    

  Małgorzata Kasperowicz

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

 • MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

   22 czerwca 2018r. O godz. 8.00 uczniowie, nauczyciele, wychowaw­cy, rodzice i ka­techeci podczas Mszy świętej celebrowanej przez ks. Grzegorza,  podziękowali Bogu za szczęśliwe przeżycie roku szkolnego, nowe przyjaźnie, wspólne zabawy i spędzony czas, zdobyte wiadomości i umiejętności. Eucharystia odbyła się w kościele św. Piotra i Pawła w Zabłudowie. Oprawę liturgiczną przygotowała Małgorzata Kasperowicz. I Czytanie odczy­tała p. Edyta, psalm zaśpiewała Paulina z kl. III, a modlitwę wiernych Paulinka z kl. I. Oprawą muzyczną zajęła się schola Przyjaciół Oblubieńca.

   Dzieci i młodzież prawosławna również wzięła udział w przygotowanym specjal­nie dla nich nabożeństwie, po którym nastąpiło uroczyste rozdanie dyplomów z na­uczania reli­gii.

   MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  Małgorzata Kasperowicz

   

 • APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD

  APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD

   21 czerwca, dzień przed zakończeniem roku szkolnego na hali odbył się apel pod­czas którego wręczono dyplomy i nagrody dla  uczniów. Nagrodzeni zostali uczniowie w następujących konkursach i działaniach:

  • konkurs sportowy „Najlepszy Sportowiec Szkoły”
  • szkolny konkurs historyczny „Katyń - nie zapomnij o Tym”
    I miejsce – Ewelina Minczuk kl. VIIb
   II miejsce – Antonina Sacharewicz kl. Va
   III miejsce – Natalia Sopyła kl. VIIa, Karolina Waluk kl. VIIa, Hubert Dudziński kl. IVa
   Wyróżnienie – Martyna Torbicz kl. VIa 
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
  • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Świetlik”
  • Czytelnik Roku 2017/2018
  • Biblioteka Szkolna – wyróżnienie wzorowych czytelników
  • Biblioteka szkolna – podziękowanie uczniom zaangażowanym w pomoc przeniesie­nia zbiorów bibliotecznych do nowych pomieszczeń

  APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD - Obrazek 2ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  Małgorzata Kasperowicz

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Serdecznie zapraszamy na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 22 czerwca 2018r. o godz. 9.00 na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach.

  PRZYDZIAŁ SAL NA  SPOTKANIA KLASOWE

  0a - sala nr 10

  0b - sala nr 11

  Ia - sala nr 3

  Ib - sala nr 4

  Ic - świetlica

  IIa – sala nr 22

  IIb – sala  nr 19

  IIIa – sala nr 14

  IIIb – sala nr 17

  IVa – hala

  IVb – sala  nr 5

  IVc – sala  nr 21

  Va – sala  nr 15

  Vb – sala  nr 18  

  VIa – 19a

  VIb – sala  nr 1

  VIIa - Gimnazjum w Zabłudowie - sala nr 9

  VIIb – Gimnazjum w Zabłudowie - sala nr 10

 • ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO

  ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO

   "W dniu 21 czerwca br w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie miało miejsce wręczenie nagród w Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zabłudów. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się kreatywnością, a spod ich rąk wyszły wspaniałe prace, z których każda zachwycała swoją oryginalnością. Jed­nak komisja , któ­rą do wyłonienia zwycięzców powołał Burmistrz musiała wy­brać prace najlepsze z najlep­szych i miała z tym nie lada problem.  Każdy z uczestników Konkursu otrzymał nagrodę, a zwycięzcy – dodatkowo – miejsce na podium!

                                       Kategoria plastyczna (plakat)

                          I miejsce Zuzanna Giermaniuk  - SP w Zabłudowie,

                          II miejsce Joanna Hermanowska – SP w Zabłudowie,

                          III miejsce Martyna Torbicz – SP w Zabłudowie .

                                      Kategoria plastyczna (rzeźba)

                          I miejsce Martyna Choroszucha – SP w Rafałówce,

                          ex aequo Jakub Tomkiewicz - SP w Zabłudowie,

                          II miejsce Piotr Popławski – SP w Zabłudowie,

                          III Bartosz Baniel – SP w Zabłudowie.

   W kategorii plastycznej – gra edukacyjna 

              I nagrodę otrzymała Paulina Bonifatiuk ze Szkoły Podstawowej w Zabłudowie.

  Pozostali uczestnicy otrzymali  nagrody  za udział w konkursie:

  Szkoła Podstawowa w Zabłudowie: Jakub Jakoniuk i Paulina Hermanowska”

   http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-konkursu-ekologicznego.html

  ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

 • ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "PROGRAMOWANIE OD PODSTAW"

  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "PROGRAMOWANIE OD PODSTAW"

   Uczniowie klas I-III biorący udział w projekcie „Programowanie od podstaw” 20 czerwca 2018r. zakoń­czyli go wspólnym spotkaniem na Politechnice Białostockiej. Wizyta składała się z dwóch części. Na początku odbyły się zajęcia z programowania. Zajęcia były przeprowadzone przez wychowawców przy wsparciu trenerów. Po raz kolejny w ruch poszły maty i tak ulubione przez uczniów Photony. W drugiej części spotkania uczniowie mieli okazję zwiedzenia interaktywnej wystawy ma­tematycznej „Wszystko jest...liczbą”. Poprzez samodzielne eksperymenty i zabawę dzieci mogły zgłębiać wybrane zagadnienia matematyczne, wykonać samodzielnie wie­le do­świadczeń ze świata geometrii i liczb, dowiedzieć się, co to jest trójkąt Pascala, czym są fraktale, a czym grafy. Na miłośników matematyki czekały liczne układanki, za­bawy mate­matyczne,  puzzle i kwadraty magiczne.

  Sprawdzenie własnoręcznie ponad 30 eksponatów spotkało się z żywą reakcją i niezwyk­łym zaangażowaniem. Nie zabrakło radości, dobrej zabawy i małego co nieco.

  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "PROGRAMOWANIE OD PODSTAW" - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

   Małgorzata Kasperowicz

 • XVIII ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA-OBELISKA W ZACISZU

  XVIII ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA-OBELISKA W ZACISZU

  17 czerwca 2018 r. poczet sztandarowy naszej szkoły oraz 7 Zabłudowska Drużyna Harcerska uczestniczyli w obchodach XVIII rocznicy odsłonięcia Pomnika-Obeliska upamiętniającego deportację mieszkańców wsi Zacisze, która odbyła się 10 lutego 1940 roku. Po Mszy świętej w Zabłudowie, około godziny 12.00 uczestnicy przejechali autokarami do wsi Zacisze, gdzie odbyły się dalsze punkty programu, przemówienia, występy i tradycyjnie grochówka.

   Małgorzata Kasperowicz

 • WSPÓLNE CZYTANIE

  WSPÓLNE CZYTANIE

  14 czerwca 2018 r. po raz kolejny odwiedziliśmy przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Celem naszego spotkania było wspólne czytanie literatury dla dzieci i zachęcanie do samodzielnej lektury.

  Zadawane na koniec pytania były sprawdzianem uważnego słuchania. Nagrodą zaś za poprawne odpowiedzi były cukierki.

  Podziękowania nauczycielom przedszkola i klas I-III za miłe przyjęcie nas i współpracę.

  WSPÓLNE CZYTANIE - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

   

  Uczniowie z koła dziennikarskiego Gimnazjum w Zabłudowie

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć