Nawigacja

 • 77 ROCZNICA ZBRODNI SOWIECKIEJ POD ZABŁUDOWEM

  77 ROCZNICA ZBRODNI SOWIECKIEJ POD ZABŁUDOWEM

  Poczet sztandarowy naszej szkoły oraz 7 Zabłudowska Drużyna Harcerska wzięli udział w obchodach 77 rocznicy Zbrodni Sowieckiej pod Zabłudowem. Wydarzenie to miało miejsce 23 czerwca 1941 roku.  Funk­cjonariusze NKWD dokonali egzekucji 15 miesz­kańców z rejonów Ciechanowiec i Brańsk. Spotkanie to odbyło się 23 czerwca 2018 roku na kolonii Folwarki Małe w miejscu zbrodni.

   Małgorzata Kasperowicz

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  22 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 na hali sportowej po wprowadzeniu sztandaru i od­śpiewaniu hymnu Polski odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po hymnie zebrani obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VII. Następnie p. Dyrektor zapoznała obecnych z suk­cesami i osiągnięciami, podejmowa­nymi działaniami i pracami  w trakcie roku szkolnego. W imieniu wszystkich podziękowała za trud pracy dwum osobom kończą­cym swoją karierę szkolną, p. Helenie Kalinowskiej nauczycielce matematyki i p. Kry­stynie Puczyńskiej nauczycielce oddziału zerówki. Były życzenia i kwiaty oraz gromkie brawa za ich pracę.

   Bardzo miłym akcentem uroczystości okazały się wręczenia odznak za najlepsze wyniki w nauce.  Aż 13 osób zdobyło najwyższe wyniki w szkole.

                           ZŁOTE ODZNAKI – średnia 5,64 

  1. Kononczuk Julia kl. IVb
  2. Iwanowicz Dominika kl. Va
  3. Zadykowicz Weronika kl. Va
  4. Pogorzelska Gabriela kl. VIa
  5. Tomanek Magdalena kl. VIb
    
               SREBRNE ODZNAKI – średnia 5,55 
  1. Lewkowicz Jakub kl. IVa
  2. Andrejczuk Martyna kl. Vb
    
               BRĄZOWE ODZANKI – średnia 5,45 
  1. Misiewicz Michał kl. IVa
  2. Fiedoruk Patrycja kl. IVb
  3. Siebiestianiuk Krzysztof kl. IVc
  4. Giermaniuk Zuzanna kl. Vb
  5. Torbicz Martyna kl. VIa
  6. Wasyluk Dominika kl. VIa
    
   Podczas zakończenie wręczono także nagrodę rzeczową ucz. Ewelinie Minczuk za udział w  konkursie plastycznym „Orzeł Biały – Nasza duma” organizowanego przez Se­nat RP dla uczczenia 100 lat niepodległości.
    
   Społeczność szkolna postanowiła także wyróżnić i podziękować rodzicom, którzy szcze­gólnie wspierali różnorodne działania szkoły. Wyróżniono:
                                       - Agnieszkę i Grzegorza Wepa
                                      - Joannę Dudzińską
                                      - Franciszka Samsonowicza
    

  Małgorzata Kasperowicz

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

 • MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

   22 czerwca 2018r. O godz. 8.00 uczniowie, nauczyciele, wychowaw­cy, rodzice i ka­techeci podczas Mszy świętej celebrowanej przez ks. Grzegorza,  podziękowali Bogu za szczęśliwe przeżycie roku szkolnego, nowe przyjaźnie, wspólne zabawy i spędzony czas, zdobyte wiadomości i umiejętności. Eucharystia odbyła się w kościele św. Piotra i Pawła w Zabłudowie. Oprawę liturgiczną przygotowała Małgorzata Kasperowicz. I Czytanie odczy­tała p. Edyta, psalm zaśpiewała Paulina z kl. III, a modlitwę wiernych Paulinka z kl. I. Oprawą muzyczną zajęła się schola Przyjaciół Oblubieńca.

   Dzieci i młodzież prawosławna również wzięła udział w przygotowanym specjal­nie dla nich nabożeństwie, po którym nastąpiło uroczyste rozdanie dyplomów z na­uczania reli­gii.

   MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  Małgorzata Kasperowicz

   

 • APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD

  APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD

   21 czerwca, dzień przed zakończeniem roku szkolnego na hali odbył się apel pod­czas którego wręczono dyplomy i nagrody dla  uczniów. Nagrodzeni zostali uczniowie w następujących konkursach i działaniach:

  • konkurs sportowy „Najlepszy Sportowiec Szkoły”
  • szkolny konkurs historyczny „Katyń - nie zapomnij o Tym”
    I miejsce – Ewelina Minczuk kl. VIIb
   II miejsce – Antonina Sacharewicz kl. Va
   III miejsce – Natalia Sopyła kl. VIIa, Karolina Waluk kl. VIIa, Hubert Dudziński kl. IVa
   Wyróżnienie – Martyna Torbicz kl. VIa 
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
  • Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Świetlik”
  • Czytelnik Roku 2017/2018
  • Biblioteka Szkolna – wyróżnienie wzorowych czytelników
  • Biblioteka szkolna – podziękowanie uczniom zaangażowanym w pomoc przeniesie­nia zbiorów bibliotecznych do nowych pomieszczeń

  APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  APEL Z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW I NAGRÓD - Obrazek 2ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  Małgorzata Kasperowicz

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Serdecznie zapraszamy na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 22 czerwca 2018r. o godz. 9.00 na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach.

  PRZYDZIAŁ SAL NA  SPOTKANIA KLASOWE

  0a - sala nr 10

  0b - sala nr 11

  Ia - sala nr 3

  Ib - sala nr 4

  Ic - świetlica

  IIa – sala nr 22

  IIb – sala  nr 19

  IIIa – sala nr 14

  IIIb – sala nr 17

  IVa – hala

  IVb – sala  nr 5

  IVc – sala  nr 21

  Va – sala  nr 15

  Vb – sala  nr 18  

  VIa – 19a

  VIb – sala  nr 1

  VIIa - Gimnazjum w Zabłudowie - sala nr 9

  VIIb – Gimnazjum w Zabłudowie - sala nr 10

 • ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO

  ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO

   "W dniu 21 czerwca br w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie miało miejsce wręczenie nagród w Konkursie Ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zabłudów. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się kreatywnością, a spod ich rąk wyszły wspaniałe prace, z których każda zachwycała swoją oryginalnością. Jed­nak komisja , któ­rą do wyłonienia zwycięzców powołał Burmistrz musiała wy­brać prace najlepsze z najlep­szych i miała z tym nie lada problem.  Każdy z uczestników Konkursu otrzymał nagrodę, a zwycięzcy – dodatkowo – miejsce na podium!

                                       Kategoria plastyczna (plakat)

                          I miejsce Zuzanna Giermaniuk  - SP w Zabłudowie,

                          II miejsce Joanna Hermanowska – SP w Zabłudowie,

                          III miejsce Martyna Torbicz – SP w Zabłudowie .

                                      Kategoria plastyczna (rzeźba)

                          I miejsce Martyna Choroszucha – SP w Rafałówce,

                          ex aequo Jakub Tomkiewicz - SP w Zabłudowie,

                          II miejsce Piotr Popławski – SP w Zabłudowie,

                          III Bartosz Baniel – SP w Zabłudowie.

   W kategorii plastycznej – gra edukacyjna 

              I nagrodę otrzymała Paulina Bonifatiuk ze Szkoły Podstawowej w Zabłudowie.

  Pozostali uczestnicy otrzymali  nagrody  za udział w konkursie:

  Szkoła Podstawowa w Zabłudowie: Jakub Jakoniuk i Paulina Hermanowska”

   http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-konkursu-ekologicznego.html

  ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

 • ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "PROBRAMOWANIE OD PODSTAW"

  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "PROBRAMOWANIE OD PODSTAW"

   Uczniowie klas I-III biorący udział w projekcie „Programowanie od podstaw” 20 czerwca 2018r. zakoń­czyli go wspólnym spotkaniem na Politechnice Białostockiej. Wizyta składała się z dwóch części. Na początku odbyły się zajęcia z programowania. Zajęcia były przeprowadzone przez wychowawców przy wsparciu trenerów. Po raz kolejny w ruch poszły maty i tak ulubione przez uczniów Photony. W drugiej części spotkania uczniowie mieli okazję zwiedzenia interaktywnej wystawy ma­tematycznej „Wszystko jest...liczbą”. Poprzez samodzielne eksperymenty i zabawę dzieci mogły zgłębiać wybrane zagadnienia matematyczne, wykonać samodzielnie wie­le do­świadczeń ze świata geometrii i liczb, dowiedzieć się, co to jest trójkąt Pascala, czym są fraktale, a czym grafy. Na miłośników matematyki czekały liczne układanki, za­bawy mate­matyczne,  puzzle i kwadraty magiczne.

  Sprawdzenie własnoręcznie ponad 30 eksponatów spotkało się z żywą reakcją i niezwyk­łym zaangażowaniem. Nie zabrakło radości, dobrej zabawy i małego co nieco.

   Małgorzata Kasperowicz

 • XVIII ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA-OBELISKA W ZACISZU

  XVIII ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA-OBELISKA W ZACISZU

  17 czerwca 2018 r. poczet sztandarowy naszej szkoły oraz 7 Zabłudowska Drużyna Harcerska uczestniczyli w obchodach XVIII rocznicy odsłonięcia Pomnika-Obeliska upamiętniającego deportację mieszkańców wsi Zacisze, która odbyła się 10 lutego 1940 roku. Po Mszy świętej w Zabłudowie, około godziny 12.00 uczestnicy przejechali autokarami do wsi Zacisze, gdzie odbyły się dalsze punkty programu, przemówienia, występy i tradycyjnie grochówka.

   Małgorzata Kasperowicz

 • WSPÓLNE CZYTANIE

  WSPÓLNE CZYTANIE

  14 czerwca 2018 r. po raz kolejny odwiedziliśmy przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Celem naszego spotkania było wspólne czytanie literatury dla dzieci i zachęcanie do samodzielnej lektury.

  Zadawane na koniec pytania były sprawdzianem uważnego słuchania. Nagrodą zaś za poprawne odpowiedzi były cukierki.

  Podziękowania nauczycielom przedszkola i klas I-III za miłe przyjęcie nas i współpracę.

  WSPÓLNE CZYTANIE - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

   

  Uczniowie z koła dziennikarskiego Gimnazjum w Zabłudowie

   

 • WYJAZD KL. IV-VI DO TEATRU "W PUSTYNI I W PUSZCZY"

  WYJAZD KL. IV-VI DO TEATRU "W PUSTYNI I W PUSZCZY"

   13 czerwca 2018 roku uczniowie kl. IV-VI odwiedzili Teatr Dramatyczny im. A. Wę­gierki w Białymstoku. Obejrzeli tam spektakl "W pustyni i w puszczy 3", gdzie w zupełnie nowy, trochę futurystyczny sposób przedstawiono uniwersalne i niezmienne przesła­nie wy­dobyte z powieści Sienkiewicza. Jak piszą autorzy spektaklu adaptacja ta nie jest dosłow­nym przeniesieniem powieści, ale krytyczną interpretacją poszerzoną o wiedzę z zakresu filmoznawstwa.

  Małgorzata Kasperowicz

 • WYJAZD DO KINA KL.IB i IIA

   WYJAZD DO KINA KL.IB i IIA

  Uczniowie klas Ib i IIa 12 czerwca 2018r wyjechali do Kina Helios w Białymstoku na film pt "Wyszcze­kani".  Bohaterem tej komedii był pracujący dla policji rottweiler, który otrzymał zadanie zbadania tajemniczej sprawy związaną z nielegalnym handlem zwierzę­tami. Musiał on współpracować ze swoim partnerem, który był człowiekiem. Nie obyło się bez wielu zabawnych i zaskakujących sytuacji. Projekcja przyniosła ogIą­dającym wiele ra­dości i śmiechu.

  Małgorzata Kasperowicz

 • 11-12 CZERWCA 2018 – WYJAZD KL. IIb, IIIb i Vb SZLAKIEM PIASTOWSKIM

  11-12 CZERWCA 2018 – WYJAZD KL. IIb, IIIb i Vb SZLAKIEM PIASTOWSKIM

  Uczniowie kl. IIb, IIIb, i Vb wzięli udział w dwudniowej wycieczce Szlakiem Piastow­skim. W programie znalazły się Toruń, Biskupin, Gnie­zno, Kruszwica. W Toruniu uczniowie zwiedzili krzywą wieże ,rynek starego miasta z ratuszem, fontan­nę flisaka oraz Piernikową Aleję Gwiazd, kościół św. Janów, Dom Mikołaja Kopernika i ruiny zamku. Kolejnym ciekawym miejscem okazało się interaktywne Muzeum Piernika, w którym dzieci zostały przeniesione do XVI- wiecznej piekarni, gdzie odbywa się produkcja pie­ników we­dług starych receptur. Uczestnicy wycieczki mieli okazję nie tylko wziąć udział w pokazie, ale sami własnoręcznie przygotować pierniki i zabrać je na pamiątkę. W Biskupinie uczniowie odwiedzili Rezerwat Archeologiczny. Na terenie rezerwatu od­kryto ślady bytowania człowieka od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. To najpopularn­iejsze stanowisko archeologiczne w Polsce. Drugiego dnia dzieci odwiedziły Gniezno a w nim Wzgórze Lecha, Archikatedrę Gnieźnieńs­ką, unikatowe XII- wieczne Drzwi Gnieźnieńskie, relikwie św. Wojciecha, Kate­dra gnieźnieńska to miejsce koronacji polskich królów z dynastii Piastów. Ostatnim miejscem była Kruszwica. Uczniowie mogli obejrzeć z zewnątrz kościół z XI/XII wieku, Mysią Wieżę z fragmentami murów kruszwickiego zamku.

   To był wspaniały czas poznawania historii naszego państwa oraz wspólnych zabaw, sprawdzenia siebie i integracji.

  Małgorzata Kasperowicz

 • UROCZYSTOŚCI 75 ROCZNICY BITWY POD PAWŁAMI

  UROCZYSTOŚCI 75 ROCZNICY BITWY POD PAWŁAMI

  11 czerwca 2018 roku Mszą polową o godz.10.00 rozpoczęły się uroczystości 75 rocznicy Bitwy pod Pawłami. W tym roku naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz przedstawiciele klas VII. Po zakończonej Liturgii rozpoczęły się dalsze uroczystości. Odśpiewano Hymn Państwowy, przywitano zebranych gości, przypomniano rys historycz­ny tych wydarzeń. Były też okolicznościowe przemówienia, Apel poległych i złożenie kwia­tów. Wszystko odbywało się w rejonie wsi Pawły przy pomniku bojowników walczących o Polskę i Honor Narodów.

  Małgorzata Kasperowicz

 • 10 CZERWCA - FESTYN RODZINNY

  10 CZERWCA - FESTYN RODZINNY

  10 czerwca 2018 roku w Parku Zamkowym odbył się Festyn Rodzinny zorganizo­wany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zabłudowie. Na uczestników czekało wiele atrakcji i niespodzianek.

   Festyn punktualnie o 12.00 rozpoczęła z niezwykłego miejsca, bo z bryczki konnej, Pani Dyrektor, zachęcając wszystkich do włączenia się we wszystkie przygotowane punkty pro­gramu i życzyła wszystkim dobrej zabawy. Następnie chór pod kierunkiem p. Asi odśpie­wał hymn szkoły. Zebranych przywitał również Burmistrz Zabłudowa p. Adam Tomanek.

   Z kolei p. Marek odczytał listę sponsorów, dzięki którym to spotkanie mogło się odbyć w takim kształcie. Wśród nich znaleźli się: Firma SEBEX, SaMASZ, SANEPID, MSG Gra­nit,  Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, Maria i Andrzej Łotko , Arhe­lan ,  Bi­blioteka Miejska w Zabłudowie , IGLOTEX- ŁUKASZ, MANGO- Mirosław Popow, Zakład Masarski (Pachwicewicz, Bondaruk, Rutkowski) z Bielska Podlaskiego, Piekarnia Ziarenko z Michałowa, LEWIATAN, Park Rozrywki w Fastach, Salon Fryzjerski Esenza w Zabłudowie,Lody Wasilewski, Stowarzyszenie PANORAMA, Butik „Malowana Lala” w Bia­łymstoku, SOLIDMAT - Mateusz Regucki, Studio Uroda w Zabłudowie, Zakład Fryzjerski „Stylowe Włosy” w Zabłudowie, Radna Rady Miasta – Agnieszka Dołęgiewicz, Firma COL­WAY-kosmetyki kolagenowe, Radny Rady Miasta – Adam Regucki, Radny Rady Miasta – Krzysztof Rusiłowicz, ABRABUD- Kamil Abramowicz, Radny Rady Miasta-Cezary Lule­wicz, Centrala Nasienna W Zabłudowie.

   Każdy z uczestników Festynu mógł znaleźć coś dla siebie. Oto lista przygotowanych atrak­cji:

  •  Coś dla łasuchów: ciasta, bigos, popcorn, grill
  • kiermasz książek i kiermasz prac uczniów
  • zamek dmuchany i trampolina
  • przejażdżka bryczką
  • loteria fantowa i loteria z niespodzianką
  • mecz rodzice contra uczniowie
  • zabawy i gry plenerowe i planszowe
  • bańki mydlane
  • stoisko fotograficzne
  • talent show i występy dzieci
  • pokaz zdrowego żywienia oraz warsztaty pracy w drewnie przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku
  • malowanie twarzy
  • pokazy służb mundurowych
  • stoisko Fundacji Dobre Anioły
    
   Po rozpoczęciu Festynu miały miejsce miłe akcenty. Były nimi: 
  • Ogłoszenie wyników w Szkolnym konkursie plastycznym „Ulubiony bohater książko­wy” i rozdanie nagród
  • Wręczenie dyplomów i nagród w szkolnym - konkursie Super Farmer
  • Wręczenie dyplomów z Ogólnopolskiego Konkursu Super Farmera, który odbył się 6.06.2018 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
    
   Festyn Rodzinny uświetniły także występy artystyczne Talent Show uczniów naszej szko­ły. Przed publicznością zaprezentowali się:
    
  1. VB Wysocki Tomasz Wystawa rzeźb (prezentacja podczas całego Talent Show)
  2. IVA „Wisienki” Gierasimczuk Olga i Zajkowska Antonina w piosence „Nie bój się chcieć” Pauliny Przybysz
  3. IVC Zawadzki Kacper w piosence „Oczy zielone” Zenona Martyniuka
  4. IVC Oblacewicz Bartosz w perfekcyjnym układaniu kostki Rubika 3x3 i 2x2
  5. VIIB Mińczuk Ewelina w piosence „Ale to już było” Maryli Rodowicz
  6. IIIA „Dwie gwiazdy” Wysocka Wiktoria i Korolczuk Amelia w piosence „Nie mów mi nie” Marty Gałuszewskiej
  7. IIIB Mielech Weronika w piosence „Byle jak” Margaret
  8. IIIB Kiertowicz Monika w piosence „Wszystko albo nic” Ewy Farnej
  9. IIIB Szarejko Paulina w piosence „Nie ma nas” Petty
  10. IIIB Przyłożyńska Dominika w piosence „Dla Dorosłych” Sylwii Grzeszczak
  11. IIA Klimaszewski Kamil w akrobatyce
  12. IIB Tutaj Sabina w piosence „Nasza kochana szkoła”
  13. IIB Filończuk Krzysztof w piosence „Mój passat robi we wsi szum” Kabaret czwarta fala i Dagmara Michta
  14. IIB „My trzy” Gryguć Magdalena, Hermanowska Joanna i Żak Nikola
  15. IB Rafałowicz Emilia w tańcu nowoczesnym do piosenki Brathanki „Mamo ja nie chce za mąż”
  16. IB Kraczyna Magdalena i Nieścierowicz Maja - skoki na skakance
  17. IB Zdanowicz Lidia Helena i Mateusz Wysocki - kręcenie hula-hop na nodze
  18. IC Całek Paulinaw piosence „Każdy ma jakiegoś bzika” Fasolki
    
   Wszystkich zapaleńców sportowych czekały zmagania piłkarskie. Naprzeciwko siebie sta­nęli uczniowie i rodzice.Mecz był zacięty, wyrównany, obfitował w wiele ciekawych akcji na bardzo wysokim poziomie. Regulaminowy czas gry nie wyłonił zwycięzcy, mecz zakończył się wynikiem  3 : 3, więc sędzia zarządził  rzuty karne. Ostatecznie spo­tkanie wygrali uczniowie 6 do 5 ( rzuty karne 3 : 2).

  Po występach indywidualnych zaprezentowali się także uczniowie kl. I-III oraz przedszkol­aki:

  • Grupa 3 latki  „Muchomorki”- piosenka” Wiosna-urodziły się motyle” - wych. p. Basia Nartowicz, Ewelina Dotwgiert
  • Grupa 3-4 latki „Biedronki” –Piosenka „Praczki”-wych. p.Justyna Filończuk, Ange­lika Sawicka-Samojlik
  • Grupa” Jeżyki” „Posprzątajmy świat” - wych. p. Bożena Filończyk, p.Justyna Andrelc­zyk
  • Grupa 4-5 latki Krasnoludki  „Polska gola” - wych.p. Bożena Dola, p. Ula Lewoc
  • Grupa 0a taniec „Koziorajka”  - wych.p. Krystyna Puczyńska
  • Grupa 0b piosenka „Góry do góry” - wych. Agata Gołębiewska
  • 1a piosenka „Przyjaciele lasu”- p. Sylwia Popławska
  • 1c piosenka „Karuzela dla mamy i taty”. - wych.P. Edyta Murawska
  • 2a- „Piosenka o zdrowym jedzeniu”- wych.p. Anna Matjaszuk
  • 2b  piosenka „Jestem szrotówek”- wych.p. Renata Lulewicz
  • 3b taniec integracyjny „Belgijka”- wych.p. Barbara Wasilewska
    Taniec klasy IIIb choć był ostatnim punktem programu, okazał się niezwykle wciągającym występem. Porwał z trybun widzów wielu uczestników. Nie oparła się mu także p. Dyrektor ani ks. Grzegorz. W tanecznym rytmie zakończyliśmy wspólne biesia­dowanie.
    
   Dziękujemy wszystkim organizatorom, uczestnikom, ofiarodawcom, dzieciom, nauczyciel­om, rodzicom, rodzinom, gościom i …. po prostu wszystkim za danie z siebie tego co naj­lepsze dla innych.

  10 CZERWCA - FESTYN RODZINNY - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  Małgorzata Kasperowicz

 • AUDUCJA MUZYCZNA KL.I-III "NA ZIELONEJ WYSPIE"

  AUDUCJA MUZYCZNA KL.I-III "NA ZIELONEJ WYSPIE"

  Uczniowie klas młodszych 6 czerwca 2018r wzięli udział w audycji muzycznej pt „Na Zielonej Wyspie”. Tym razem razem muzycy zabrali swoich słuchaczy na Zieloną Wyspę czyli Irlandię. Dzieci nie tylko zapoznały się z muzyką irlandzką , wybranymi zwyczaja­mi i zabawami, ale także ze znaną w całym świecie historią poszukiwania garnca  złota ukrytego na końcu tęczy. Irlandczycy są znani z radosnego usposobienia i zamiłowania do parad. Wybrani uczniowie mieli okazję poczuć się właśnie tak i na chwilę wziąć udział w takiej muzycznej paradzie. Dodatkową atrakcją spotkania była prowadząca czyli Brenda oraz pięknie wykonana królewska ballada.

   AUDUCJA MUZYCZNA KL.I-III "NA ZIELONEJ WYSPIE" - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY.     

  Małgorzata Kasperowicz

 • VII OGÓLNOPLSKI TURNIEJ SUPERFARMER

  VII OGÓLNOPLSKI TURNIEJ SUPERFARMER

  5 czerwca 2018 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie odbył się VII Ogólnpolski Turniej Superfarmer. Wśród 120 graczy z blisko 50 szkół z całej Polski zna­leźli się także nasi uczniowie. Naszą szkołę reprezentowali Izabela Szarejko i Jakub Piła­szewicz. Dzielnie walczyli o miano najlepszego z najlepszych i tytuł polskiego Super­farmera. Zwycięscami okazali się uczniowie z Ryjewa, Mysłowic, Malborka i Augustowa.

  Joanna Łajewska-Talipska

 • EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

  EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

  Dnia 05.06.2018r. odbył się w naszej szkole egzamin praktyczny na kartę rowerową. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV i V. Warunkiem przystąpienia do egzaminu był pozytywnie napisany test teoretyczny ze znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz znaków drogowych. Egzamin praktyczny natomiast sprawdzał umiejętność jazdy rowerem i obejmował następujące elementy: slalom, przewożenie przedmiotu, ósemka, jazda po łuku, przejechanie przez rynienkę, hamowanie i zatrzymanie roweru w wyznaczonym miejscu. Gratulujemy wszystkim, którzy zdali obydwie części egzaminu i otrzymają kartę rowerową.

  EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  p. Anna Kendyś, p. Iwona Karczewska- Czurak

 • NA WYSTAWIE ZDJĘĆ "LEKTURA PEJZAŻU"

  NA WYSTAWIE ZDJĘĆ "LEKTURA PEJZAŻU"

   Uczniowie klasy Ic z wychowawczynią oraz p. Dyrektor z wybranymi nauczycielami wzięło udział w wystawie zdjęć p. Jarosława Sie­radzkiego pt „Lektura pejzażu. Pierwsza próba autobiografii”. Na wysta­wie autor zebrał 26 zdjęć, zatrzymanych chwil z okolic rodzinnych. Wszystkie zdjęcia uka­zywały piękno przyrody w ciekawym ujęciu.  Wystawa odbyła się w Gimnazjum w Zabłudo­wie. Pierwszaki w podziękowaniu za zaproszenie wręczyły p. Jarkowi bukiecik kwiatów i złożyły życzenia.

  NA WYSTAWIE ZDJĘĆ "LEKTURA PEJZAŻU" - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY.     

  Małgorzata Kasperowicz

   

 • - Obrazek 1

 • INFORMACJA O REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  INFORMACJA O REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się zapisy do świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki np. związane z dojazdem, oczekiwaniem na lekcje, zajęcia  dodatkowe lub po ich zakończeniu, itp. Każdy uczeń przebywający w świetlicy powinien być do niej zapisany.

  Karty  zgłoszenia dziecka do świetlicy są dostępne do pobrania i złożenia przez rodziców uczniów u nauczycieli świetlic.

  REKRUTCJA TRWA DO 18 CZERWCA 2018 roku.

  KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY_SZKOLNEJ.docx

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć