Nawigacja

Innowacje

EKONOMIA NA CO DZIEŃ

Innowacja pedagogiczna – „Ekonomia na co dzień”

 

        

 

Miejsce realizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie

 

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

 

Prowadzący: Anna Petelska, Marta Rogucka, Angelina Sawicka-Samojlik

 

Grupa wiekowa/klasa: IV a, VI a

 

Wprowadzenie, założenia innowacji:

 

Integracja wiedzy, umiejętności i postaw ma szczególne znaczenie  w osobowym rozwoju uczniów. Służy temu również edukacja ekonomiczna, która odgrywa istotną rolę w nowoczesnej szkole. Uczy przez działanie, oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzania wiedzy. Rozwija umiejętności krytycznego myślenia, wyrabia aktywny stosunek do życia, uczy przedsiębiorczości, komunikacji i pracy w grupie. Uczniowie, realizując zadania innowacji, gromadzą przydatne informacje i rozwijają nowe umiejętności. Zdobyte doświadczenia i kompetencje pomogą im radzić sobie w różnych życiowych sytuacjach. Każdy uczeń ma szansę poznawania siebie, swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji i talentów. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowana i uzdolnienia. Poznają zasady ekonomii. Uczą się przez działanie, mając możliwość praktycznego sprawdzania wiedzy w życiu codziennym. Rozwijają twórcze myślenie i kreatywność. Uczą się planowania i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Przechodzą trening indywidualnego i zespołowego rozwiązywania problemów.

 

Cele innowacji:

 

Uczeń

 • zyskuje elementarną wiedzę ekonomiczną;
 • wdraża się do korzystania z usług banków i poznaje zasady bezpiecznego użytkowania
 • kształtuje umiejętności zarządzania własnymi finansami;
 • uczy się korzystać z praw konsumentów;
 • poznaje siebie (swoje mocne strony i ograniczenia) oraz zasady kreowania wizerunku;
 • zdobywa umiejętności planowania oraz przewidywania skutków własnych działań;
 • rozumie przekazywane treści, a nie tylko w sposób pamięciowy je opanowuje;
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych);
 • kształtuje nawyk planowania działań i racjonalnego gospodarowania czasem;
 • zdobywa wiedzę z zakresu podstaw komunikacji interpersonalnej, umiejętności pracy w zespole;
 • uczy się przyjmować kreatywną postawę wobec zadań i napotykanych problemów;
 •  kształci umiejętności przetwarzania i selekcjonowania danych oraz oceniania ich użyteczności do rozwiązywania konkretnych problemów;
 • widzi życiową użyteczność zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji szkolnej.
   

Kształcone kompetencje kluczowe:

 

 •  porozumiewanie się w języku ojczystym;
 •  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 •  kompetencje informatyczne;
 •  umiejętność uczenia się;
 •  kompetencje społeczne i obywatelskie;
 •  inicjatywność i przedsiębiorczość.

 

Realizacja programu Ekonomia na co dzień

 

Innowacja skupia się wokół obszarów tematycznych:

 

 • Mogę, potrafię, chcę.
 • Przedsiębiorczo, czyli jak?
 • Bezpiecznie jak w banku.
 • Kreatywności można się nauczyć.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć