Nawigacja

Innowacje

GAŁĄŹ LOGICZNA, CHMURKA I DRZEWKO AMBITNEGO CELU

Innowacja metodyczna: Gałąź logiczna, chmurka i drzewko ambitnego celu – wykorzystanie narzędzi TOC rozwijających myślenie krytyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Autor innowacji: Barbara Wasilewska

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie

Czas realizacji: rok szkolny 2016/2017, 2017/2018

                                        

Gałąź logiczną można wykorzystać do przedstawienia logicznego ciągu zdarzeń, analizowania wydarzeń, rozpatrywania powiązań przyczynowo – skutkowych oraz stosowania oryginalnych pomysłów w rozwiązywaniu problemów.

Chmurka to narzędzie, które można zastosować w sytuacji konfliktu, do jego analizy i takiego rozwiązania, przy którym obie strony wyjdą z konfliktu obronną ręką.

Drzewko ambitnego umożliwia planowanie skutecznej drogi do celu poprzez określanie celów pośrednich, przewidywania przeszkód oraz sposobów przezwyciężania ich.

Dzięki graficznemu schematowi narzędzia myślowe TOC są proste w użyciu. Wykorzystanie piktogramów i emotikonów pozwala na tworzenie przez uczniów kodu, za pomocą którego mogą się porozumiewać.

 

Oczekiwane osiągnięcia uczniów: Znajomość narzędzi TOC i umiejętność ich wykorzystania do analizy tekstu, rozwiązywania zadań matematycznych oraz problemów naukowych i społecznych.

Dzięki wykorzystaniu narzędzi TOC w edukacji wczesnoszkolnej uczniowie rozwiną umiejętności jasnego komunikowania się, określania i wyrażania własnych potrzeb, dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami., myślenia krytycznego.

Zastosowanie chmurki wpłynie pozytywnie na relacje w grupie rówieśniczej poprzez doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Drzewko ambitnego celu wpłynie na kształtowanie u uczniów umiejętności definiowania celów oraz odpowiedzialności za ich realizację, zdolności organizacyjne, przygotowując uczniów do świadomego planowania swojej pracy.

ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
    16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
  • 85 7188020

Galeria zdjęć