Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie

About school Projekty News Photoalbum
 

Navigation

Biblioteka

BIBLIOTEKA


 
 
 

Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego gdzie uczniowie korzystają z księgozbioru i miejsca przeznaczonego na czytelnię w celach dydaktycznych lub rekreacyjnych.

 • Biblioteka jako Centrum Dydaktyczno- Informacyjne spełnia różnorakie  zadania:
 • Udostępnia książki i inne źródła informacji
 • Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 • Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 • Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną : konkursy biblioteczne, czytelnicze plastyczne, recytatorskie.
 • Prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej w trakcie których kształtują się umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem zapotrzebowań i zainteresowań uczniów oraz postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego.
 • Opracowuje zbiory, prowadzi dokumentację pracy biblioteki, a także często zmienia się wystrój pomieszczeń.
 • Przygotowuje gazetki, wystawy, apele, współpracuje z bibliotekami innych szkół oraz biblioteką publiczną.
 • Współpracuje z wychowawcami klas i ich preferencji czytelniczych czego przykładem jest wzrastająca liczba wypożyczonych książek.
 • Księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco w pozycje lekturowe dla uczniów oraz książki i czasopisma pedagogiczne dla nauczycieli.
 

 

Lokal Biblioteki:

 

 

 

Czytelnia - w której jest księgozbiór podręczny, regał z czasopismami, katalog alfabetyczny i systematyczny oraz stoliki dla czytelników.

Wypożyczalnia - w którym znajdują się zbiory.

 

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

 

Poniedziałek

- 9.00 – 15.00      8.00 - 8.45 dyżur w świetlicy

Wtorek - 8.00 – 14.00    14.00 – 15.00 dyżur w świetlicy
Środa

- DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ 13.30-16.30 dyżur w świetlicy

Czwartek

- 9.00 - 15.00

Piątek - 8.00 – 15.30

 

 

DRODZY UCZNIOWIE!!!

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014. Serdecznie zapraszamy do biblioteki uczniów klasy 0 - VI i cieszymy się, że nasza biblioteka jest miejscem najczęściej odwiedzanym w szkole.

 

CZYTELNIK W BIBLOTECE - TO OSOBA NAJWAŻNIEJSZA!!!

 

,,Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeń” – Kornel Makuszyński

 

Biblioteka szkolna przystąpiła do IV edycji projektu Podlaskie Spotkania z Pisarzami ,,Czy znasz twórczość...?

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczo- plastycznym; Czy znasz twórczość Grzegorza Kasdepke?

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: szkolny i międzyszkolny. Pierwszy etap konkursu odbędzie się dnia 22 października w bibliotece szkolnej w formie pisemnej. Trzech uczniów z największą ilością punktów zostanie zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego konkursu (CEN Białystok)

 

Zakres literatury obowiązujący w konkursie czytelniczym (klasy IV-VI)

 

 1. ,,Poradnik hodowców aniołów” G. Kasdepke

 2. ,,Fochy fortuny czyli Kuba i Buba w gąszczu słów” - G. Kasdepke

 

Zakres literatury obowiązujący w konkursie plastycznym (klasy II i III)

 

 1. ,,Z piaskownicy w świat” G. Kasdepke

Prace plastyczne inspirowane twórczością w/w autora należy dostarczyć do 30 października – biblioteka szkolna.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursów udziela biblioteka.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!