Nawigacja

Biblioteka

Multimedialne Centrum Informacji


               MULTIMEDIALNE  CENTRUM INFORMACYJNE

  

     W roku szkolnym 2007/2008 biblioteka szkolna otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego jako „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Bibliotekę wyposażono w cztery komputery z dostępem do Internetu oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe. ICIM mieści się w czytelni. Biblioteka udostępnia uczniom, nauczycielom cztery  stanowiska komputerowe do samodzielnych poszukiwań w Internecie.  Komputery mają dobre parametry są z wyposażeniem w  nagrywarki i programy z licencjami. Przyjęcie sprzętu do biblioteki wiązało się z przygotowaniem odpowiedniego miejsca, instalacji elektrycznej i internetowej, odpowiednich mebli, ochrony przed nasłonecznieniem. Użytkownicy ICIM mają również możliwość pracy z programem Office 2003 zainstalowanym na stanowiskach komputerowych, zapisywania danych na nośnikach elektronicznych, skanowania, drukowania oraz korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w centrum.     

      Korzystanie z Internetu znacznie ułatwia i podnosi jakość pracy  pedagogicznej nauczycieli, daje wręcz nieograniczone możliwości wymiany doświadczeń z innym nauczycielami. Dzięki ICIM opracowuje się  i drukuje wiele różnych materiałów niezbędnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć oraz różnych  materiałów bibliotecznych i szkolnych.  

     Wykorzystanie komputerów, drukarki czy skanera znacznie ułatwia pracę wszystkim nauczycielom. Pozwala na szybsze, estetyczne wykonanie dyplomów, zaproszeń i innych pomocnych materiałów nauczycielom naszej szkoły.

      Dzięki ICIM opracowuje się  i drukuje wiele różnych materiałów niezbędnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć oraz różnych  materiałów bibliotecznych i szkolnych. Wykorzystanie komputerów, drukarki czy skanera znacznie ułatwia pracę wszystkim nauczycielom. Pozwala na szybsze, estetyczne wykonanie dyplomów, zaproszeń i innych pomocnych materiałów nauczycielom naszej szkoły.

      Najważniejszym celem naszego MCI jest przygotowanie uczniów do twórczej pracy w społeczeństwie informacyjnym, tzn. wyposażenie go  w umiejętności poszukiwania, porządkowania, selekcji i właściwego wykorzystania informacji pochodzących z różnych,  nie tylko książkowych źródeł.

      Zadaniem biblioteki jest więc wykształcenie świadomego odbiorcy kultury i przygotowanie go do ustawicznego kształcenia.


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
    16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
  • 85 7188020

Galeria zdjęć