Nawigacja

Projekty

AKTYWNA TABLICA

 

 

 

Nasza szkoła w 2017r. z sukcesem przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożony przez nas wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki czemu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14000,00 zł.

Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny gminy Zabłudów wyniósł 3500,00 zł. Za kwotę 17.500 zł zakupiliśmy  1 tablice interaktywną z projektorem, monitor interaktywny i zestaw głośników.

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje  o programie Aktywna Tablica na stronie: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
    16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
  • 85 7188020

Galeria zdjęć