Nawigacja

Biblioteka

AKTUALNOŚCI - ROK SZKOLNY 2017/2018

  Drodzy Uczniowie!!! smiley


     Witamy w nowym roku szkolnym 2017/18. Serdecznie zapraszamy do biblioteki uczniów klas I - VII, nauczycieli, rodziców i wszystkich chętnych. Cieszymy się, że biblioteka jest miejscem często odwiedzanym w naszej szkole.


                             GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - 2017/2018

                                                                   mgr Anna Zdanowicz

               Poniedziałak      7.50    -   12.30     ;          14.30  - 15.00

               Wtorek             9.00     -   15.00

               Środa               Dzień bez wypożyczeń (prace wewnętrzne)

               Czwartek          8.00     -  12.30     ;          13.30  - 15.00

               Piątek               8.00     -  12.30     ;          13.30  -  14.00

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

       W ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w latach 2016- 2020 biblioteka szkolna SP w Zabłudowie otrzymała kolejne duże wsparcie finansowe na zakup książek oraz nowości wydawniczych z budżetu państwa.

Priorytetem NPRC jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

   W związku z reformą edukacji zakupiono nowości wydawnicze, literaturę współczesną, literaturę popularno-naukową, beletrystykę, reportaże, poradniki, biografie, lektury obowiązkowe nie tylko w formie papierowej, ale także w postaci e-booków.

    Jest to okazja do zakupu popularnych tytułów, które mają szansę rozbudzić chęć do czytania właśnie dla przyjemności, zainteresowań i własnego rozwoju.

   Nadal trwają prace nad przygotowaniem i opracowaniem książek do wypożyczeń programu  komputerowego Biblioteka Szkolna


 

      

                    Biblioteka szkolna przystąpiła do VIII edycji projektu czytelniczego PODLASKIE SPOTKANIA Z PISARZAMI organizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich z Radą Oddziału w Białymstoku.

 

           Serdecznie zapraszamy uczniów klas II- VI do udziału w wojewódzkim konkursie czytelniczo-plastycznym pt:'Czy znasz twórczość Renaty Piątkowskiej ?''. Konkurs organizowany jest w ramach projektu VIII edycji PODLASKICH SPOTKAŃ Z PISARZAMI.

    Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

       Eliminacje szkolne ze znajomości współczesnej literatury R. Piątkowskiej " Moje prawa ważna sprawa",  " Twardy orzech do zgryzienia" odbędą się 25 października o godz. 10.00 w czytelni szkolnej. ZAPRASZAMY!!!

                                                


                                       

         Wyniki konkursu czytelniczego pt:'Czy znasz twórczosć Renaty Piątkowskiej"  klas IV- VI : I etap szkolny:

                               1. Zuzanna Lewicka kl.VIb     -         I miejsce                  24,5/30p

                               2. Magdalena Tomanek kl.VIb   -   II miejsce                  23,5/30p

                               3.Antonina Sacharewicz  kl.Va   -     III miejsce             19/30p

                               4. Adam  Kukliński   kl.IVb       - wyróżnienie                19/30p

                               5.Michalina Kiluk   kl.IVc      -  wyróżnienie                   18,5/30p

                         Trzy pierwsze osoby wezmą udział w II etapie konkursu wojewódzkiego, który odbędzie się 14 listopada 2017r. w CEN w Białymstoku. Uczniowie zmagać się  będą z kolejnymi zadaniami dotyczącymi twórczości współczesnej pisarki Renaty Piątkowskiej. Należy przeczytać dwie książki autorki:

      1."Która to malala",

      2."Wszystkie moje mamy''         ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

      

 

                      Wyniki konkursu plastycznego "Czy znasz tworczość Renaty Piątkowskiej  klas II -  III ; ilustracja do wybranej książki   -   I etap szkolny 

           Na konkurs wpłynęło 12 prac plastycznych, trzy prace najwyżej ocenione zostały przesłane na II etap konkursu międzyszkolnego do SP Nr. 45 w Białymstoku.

                              1.Anna Nieścierowicz kl.IIa   -      I miejsce

                              2. Jakub Grodzki kl. IIa         -       II miejsce

                              3. Mateusz Dziedzia  kl.IIa     -      III miejsce

       

  

                                             MAMY WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM

                         Dnia 28 listopada 2017r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  na konferencji  podsumuwującej projekt czytelniczy Podlaskie Spotkania z Pisarzami nasza uczennica klasy IIa Anna Nieścierowicz otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym inspirowanym twórczóscią współczesnej pisarki "Czy znasz twórczość Renaty Piątkowskiej?".

    Wszystkim uczestnikom konkursu etapu szkolnego serdecznie dziękujemy! Gratulujemy Ani Nieścierowicz!!!

                                                                                                                                                                                 

                                                                             

                                             IMPREZA CZYTELNICZA  DLA   KLAS I - III  W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

                  Biblioteka szkolna z okazji 91 urodzin Kubusia Puchatka przygotowała kolejny cykl spotkań z pluszowym                   misiem postacią, którą kochaja wszystkie dzieci.

            Aby uczestniczyć w imprezie czytelniczej chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie plastycznym 

         pt:" U PRZYJACIÓŁ MISIA". W urodzinowym spotkaniu uczestniczyli uczniowie, którzy narysowali pracę plastyczną     lub wykonali laurkę  z życzeniami urodzinowymi. 

        Dla najmłodszych przygotowano zajęcia plastyczne, głośne czytanie, szukanie przyjaciół w rozsypankach wyrazowych, rysowanie Kubusia lub przyjaciół na balonikach, pokonanie pewnego  toru przeszkód aby dostać łyżkę miodu oraz wiele innych ciekawych gier i zabaw.

        Dużym oczekiwaniem  dla uczestników imprezy  było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Do biblioteki wpłynęło 35 prac plastycznych z klas I- III oraz życzenia i podziękowania w dowolnej formie.

      Komisja wyróżniła najciekawsze prace:

     1. Paulina Całek kl. Ic  -    I miejsce

      2. Alicja Romanowska kl.Ib    -  II miejsce

      3.Julia Kotowska kl.IIb   -     II miesjce

     4. Wiktoria Sawicka kl.IIIa   -   III miejsce

    Najciekawsze i wyróżnione prace  wyeksponowano na wystawie w bibliotece. Dzieci otrzymały nagrody oraz można było otrzymać od Kubusia słodkie małe "co nieco".

    Duże zaangażowanie w imprezę włożyli uczniowie klasy IIIa, świetnie przygotowali własne teksty oraz pomysłowe stroje.

       Dzieci mogły uczyć się i bawić, a spotkanie było pełne niespodzianek. 


   

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

ZA I PÓŁROCZE  2017/2018

 

 

    • Praca  biblioteczno- techniczna

 

         Biblioteka szkolna pracowała zgodnie z przyjętym przez dyrektora planem pracy.

         Zbiory udostępniane były cztery razy w tygodniu. Z biblioteki – wypożyczalni, korzystało                 277 uczniów oraz nauczyciele i rodzice.

         Biblioteka prowadziła miesięczną statystykę czytelnictwa dla każdej klasy (plan informacyjny znajduje się w bibliotece szkolnej). Uczniowie wypożyczyli 1175 książek, a średnia wypożyczeń na jednego ucznia w szkole wyniosła 4,2.

 

         Równolegle z wypożyczalnią książek funkcjonuje czytelnia z której skorzystało 212 czytelników. Struktura księgozbioru odpowiada faktycznym zapotrzebowaniom naszych czytelników i w miarę możliwości finansowych jest  uzupełniana. 

         W ramach wieloletniego  Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej  - 989 woluminów na sumę  15.000 zł.  Nadal trwają prace nad opracowywaniem i wprowadzaniem  książek do systemu komputerowego Biblioteka Szkolna.  Na bieżąco prowadzona jest prenumerata czasopism. MCI jest dostępne dla czytelników w dni nauki szkolnej, uczniowie korzystają z komputerów przed lekcjami, po lekcji, w czasie przerw oraz podczas zajęć indywidualnych (okienek). Kontynuuję zajęcia z grupą asystentów bibliotecznych. Na początku roku szkolnego opracowuję harmonogram zajęć koła przyjaciół biblioteki i realizuję przez cały rok szkolny. Staram się angażować uczniów w prace biblioteczne i dobierać je zgodnie z ich zainteresowaniami, natomiast wykazują dużą inicjatywę przy imprezach bibliotecznych. Dzieci są bardzo szczęśliwe, kiedy widzą, że ich pomoc jest niezbędna.

 

                                   Ważne wydarzenia w życiu biblioteki

 

         We wrześniu 2017r. biblioteka prowadziła rejestr i udostępnianie podręczników  szkolnych do klas I-VII.

         Realizowano zajęcia z edukacji czytelniczej w klasach Ib,  IIa, IIb,  IIIa, IIIb, IVb, IVc

         W październiku w ramach projektu czytelniczego VIII edycji Podlaskich Spotkań z Pisarzami przeprowadzono dwa konkursy etapu szkolnego: czytelniczy dla kl.IV- VI oraz plastyczny dla kl. II i III  pt. ,,Czy znasz twórczość Renaty Piątkowskiej?”, współczesnej pisarki dla dzieci i młodzieży. Trzy osoby z największą ilością punktów zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, są to: Zuzanna Lewicka, Magdalena Tomanek oraz Antonina Sacharewicz. Natomiast do konkursu plastycznego wpłynęło 21 prac plastycznych. Trzy prace wysłano na konkurs wojewódzki: Anny Nieścierowicz, Mateusza Dziedzi i Jakuba Grodzkiego. Praca Ani Niescierowicz  ucz. kl. II a zdobyła wyróżnienie.

         Biblioteka szkolna z okazji 91 urodzin Kubusia Puchatka przygotowała kolejny cykl spotkań z pluszowym misiem dla klas I- III.

         Aby uczestniczyć w imprezie czytelniczej chętni uczniowie mogli wykonać  prace plastyczną lub laurkę z życzeniami urodzinowymi  pt:" U Przyjaciół Misia".

         Najciekawsze prace wykonali:

         Paulina Całek kl. Ic  -                I miejsce

         Alicja Romanowska  kl.Ib   -    II miejsce

         Julia Kotowska  kl.Ib     -          II miejsce

         Julia Sawicka  kl.IIIa  -            III miejsce

 

         Wpłynęło 19 prac plastycznych, wszystkie prace wyeksponowano na wystawie  w bibliotece. Kubuś Puchatek budzi szczególne zainteresowanie wśród najmłodszych. Lektura  daje duże wsparcie w kształtowaniu swojej osobowości.

  

         Najaktywniejszy stan czytelnictwa w zestawieniu półrocznym w kategorii klas I- III, wykazała klasa Ic – 167 ks.  Ib – 161 ks. , IIa – 154 ks.

         W kategorii klas IV- VII najwięcej wypożyczyła klasa : IVa – 75 ks., Va- 63ks. , IVc  - 59 ks.

 

         Na podstawie kart czytelnika  ustalono  następujące średnie dotyczące liczby wypożyczeń przypadających w poszczególnych klasach na 1 czytelnika:

 

       klasa                            liczba wyp. ks.                     śr. na 1 czytytel.

         Ia                                     95                                            7,3                          

         Ib                                     161                                          8,4

         Ic                                     167                                          13,9

         IIa                                    154                                           7,0

         IIb                                    116                                           5,0

         IIIa                                   110                                           5,2

         IIIb                                   102                                           5,3

         IVa                                    75                                            2,8

         IVb                                    39                                            2,4

         IVc                                    59                                            3,6

         Va                                      63                                            3,3

         Vb                                      36                                           1,8

         VIa                                     43                                           2,4

         VIb                                     42                                           3,2

         VIIa                                    31                                           1,6

         VIIb                                    29                                           1,3

 

         Czytelniczką I półrocza została Paulina Całek ucz.kl. Ic , ogółem przeczytała 22 ks.

 

         Biblioteka szkolna składa podziękowania nauczycielom, którzy pomagali przy rejestrze i opracowywaniu podręczników szkolnych oraz książek z NPRC:  Edycie Murawskiej, Ewelinie Dąbrowskiej, Iwonie Karczewskiej- Czurak Urszuli Marciniak, Barbarze Wasilewskiej, Bożenie Rzepniewskiej, Joannie Łajewskiej-Talipskiej, Arturowi Łukaszewicz-Grabek

 

 

                                                               Opracowała: Anna Zdanowicz

 

 

Zabłudów, 06.02.2018r.

 

 

 


     

 

Wydarzenia Literackie na rok 2018

 

     - Rok 2018 ogłoszono Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

     - Rokiem Ireny Sendlerowej (w 10. rocznicę śmierci)

     - Rokiem abp Ignacego Tokarczuka (w 100. rocznicę urodzin)

     - Rokiem Jubileuszu konfederacji barskiej (w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)

     - Rokiem Praw Kobiet (w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

                                                          

      


 

PRZEPROWADZKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

    W tym roku szkolnym biblioteka zmieniła swoją lokalizację. Przystosowano pomieszczenie na niskim parterze(w podziemiach) budynku szkoły. Biblioteka posiada jedno pomieszczenie o powierzchni 60 m2, w obecnej lokalizacji nie ma czytelni. Księgozbiór ustawiono w układzie działowo – alfabetycznym oraz Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

   Przy przeprowadzce pomagali chętni uczniowie wszystkich klas. Kilkanaście tysięcy książek i podręczników przeniesiono na nową bazę lokalową. Książki woziliśmy wózkami w ponumerowanych kartonach . Zastosowany system przy przeprowadzce sprawdził się prawie nie było pomyłek. Pozostały jeszcze prace porządkujące cały księgozbiór, Multimedialne Centrum Informatyczne oraz wnętrze biblioteki.

   Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby, zarówno naszych stałych czytelników jak i tych nowo przyjętych.

   Jednocześnie informujemy, że przed przeprowadzką , biblioteka zwiększyła swój księgozbiór o 1007 nowych woluminów pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zarejestrowanych w oprogramowaniu komputerowym bibliotecznym – Biblioteka Szkolna – Librus.

   Najmłodszych jak i najstarszych zachęcamy do częstych odwiedzin!!!


BIBLIOTEKA SZKOLNA JUŻ OTWARTA !!!

 

                Po długiej przerwie otwarto odnowioną bibliotekę szkolną oczekiwaną szczególnie przez dzieci .

         Zapraszamy członków Koła Przyjaciół Biblioteki do współpracy przy omówieniu imprez czytelniczych, które wkrótce odbędą           się w bibliotece.

           Pragnę podziękować wszystkim , którzy przyczynili się przy przeprowadzce jak również wsparli bibliotekę książkami.

          Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, miłośników książek do odwiedzin biblioteki w nowym miejscu.

          Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość mamy nadzieję, że biblioteka w  "nowej odsłonie" spełni oczekiwania uczniów.

 

                                   

 

 

 

                                                              AKCJA  ŻONKILE

               Po raz kolejny 17 kwietnia  uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję społeczno–edukacyjną „Żonkile”,   której celem  było upamiętnienie 75 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.

            Uczniowie rozdawali mieszkańcom naszego miasta papierowe żonkile,  jako symbol szacunku i pamięci oddany         bohaterom powstania. 
Reprezentacja  młodzieży udała się do Urzędu Miejskiego gdzie symbolicznym żonkilem obdarowała Pana Burmistrza oraz pracowników administracyjnych. a także Banku Spółdzielczego, Zakładu Opieki Zdrowotnej, Urzędu Telekomunikacyjnego i Biblioteki Publicznej. Napotkane starsze osoby bardzo chętnie dzieliły się wspomnieniami oraz przekazywały ciekawe fakty,  które miały miejsce w Zabłudowie i okolicy.

       Uczniowie mieli możliwość spotkania znaczących ludzi, rozmowy, posłuchania wzruszających wspomnień aby historia i ludzie nie zostali zapomnieni.

      Odbyliśmy spacer edukacyjny szlakiem historii Żydów w naszej miejscowości, zwiedziliśmy kirkut oraz miejsce istnienia świątyni i mykwy, obejrzeli graficzne wydruki  budynków żydowskich, które kiedyś znajdowały się w Zabłudowie.

                                                                                                                                       Anna Zdanowicz


                                  ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

              Dnia 23. kwietnia 2018r. obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w bibliotece szkolnej. Akcja 'Książka i róża" jest wzorowana na tradycyjnym święcie katalońskim, podczas którego Hiszpanie obdarowują się książkami i kwiatami. Tego dnia  każdy kupujący książkę otrzymuje w prezencie różę. Akcję upowszechniania czytelnictwa zorganizowano przy współpracy uczniów Koła Przyjaciół Biblioteki. Chętni uczniowie odpowiadali na wybrane pytania dotyczące zasobów  biblioteki szkolnej, autorów, tytułów książek, czytania na czas, niedokończonych tekstów lektur. Za poprawną odpowiedź uczniowie otrzymywali różę, okolicznościową wizytówkę CZYTAM WIĘC JESTEM -  to również hasło, które przyświecało nam  w tym dniu. Radość na twarzach obdarowanych dzieci była zachętą do kontynuowania takich akcji.

                                                                                                                                             Anna Zdanowicz

        

                                               WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

        Dnia 25 kwietnia gościliśmy grupę przedszkolaków wraz z opiekunem panią Bożeną Filończuk. 

   Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta. Dzieci poznały zasoby biblioteki szkolnej, kto to jest czytelnik, wysłuchały krótkich opowiadań, bajek, wierszy. Przypomniano o zasadach dobrego wychowania i grzeczności. Dzieci wykazały się dobrą wiedzą na temat ulubionych postaci z bajek. 

     Odwiedziny w bibliotece stały się skutecznym sposobem na popularyzowanie czytelnictwa już od najmłodszych lat.

 


 IX  MIĘDZYSZKOLNA  PARADA  POSTACI  LITERACKICH

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w IX Międzyszkolnej Paradzie Postaci Literackich  w Szkole Podstawowej Nr. 15 w Białymstoku.Zadaniem uczniów było wcielić się w postać wybranego przez siebie bohatera książkowego poznanego w klasach I - III lub z książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Naszą szkołę reprezentowali: Maria Obuchowska kl.IIIb, Paulina Szarejko kl.IIIb, Julia Sawicka kl.IIIa. Uczniowie mieli stroje i rekwizyty adekwatne do prezentowanej postaci. Nasi reprezentanci otrzymali wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY !!!

 

 

 

                                     


                                                          SZKOLNY ŚLEDŹ KSIĄŻKOWY W NASZEJ SZKOLE

                 Od 16 maja w naszej szkole trwa akcja czytelnicza WEŹ, PRZECZYTAJ NIE ODDAWAJ!!!  W holu głównym przygotowano stoisko pod hasłem SZKOLNY ŚLEDŹ KSIĄŻKOWY, w którym uczniowie mogli wybrać wiele interesujących  książek. Dostępne publikacje można wziąć do domu, a po przeczytaniu nie zwracać do biblioteki. Do czytania można zachęcać na różne sposoby, czasami warto sięgnąć po chociażby selekcję księgozbioru bibliotecznego i wykorzystać możliwości jakie one stwarzają.  Takie akcje kierują młodego czytelnika do biblioteki oraz samodzielnego wyboru książek. To prosta forma promocji czytelnictwa, dostępna dla każdego ucznia bez formalności. ZACHĘCAMY DO CZYTANIA!!!

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
    16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
  • 85 7188020

Galeria zdjęć