Nawigacja

Sobota 26.05.2018

liczba odwiedzin: 1564066

NOWE DZWONKI W SZKOLE

- OD 5 WRZEŚNIA 2017R.

1.

8.00

- 8.45

2.

8.50

- 9.35

3.

9.40

- 10.25

4.

10.30

- 11.15

5.

11.30

- 12.15

6.

12.30

- 13.15

7.

13.30

- 14.15

8.

14.20

- 15.05

9.

15.10

- 15.55

OPŁATA ZA OBIADY ZA MAJ 2018R.


Konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za obiady:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie

Nr 15 8099 0004 0013 1951 2000 0080

Podlasko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/nazwa szkoły
 
Wysokość opłaty za obiady za maj 2018r. wynosi:

 - dla uczniów klas „0”

 18 dni x 3,10zł = 55,80 zł

 - dla uczniów klas I-VII SP i klasy II-III GM

18 dni x 3,50zł = 63,00 zł

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁUDOWIE

Podstawa prawna: 1) art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul Mickiewicza 20;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy placówki, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym   do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

5) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

6) posiadają Państwa prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy placówka przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

AKTUALNOŚCI

 •  Od 16 maja w naszej szkole trwa akcja czytelnicza WEŹ, PRZECZYTAJ NIE ODDAWAJ!!!  W holu głównym przygotowano stoisko pod hasłem SZKOLNY ŚLEDŹ KSIĄŻKOWY, w którym uczniowie mogli wybrać wiele interesujących  książek. Dostępne publikacje można wziąć do domu, a po przeczytaniu nie zwracać do biblioteki. Do czytania można zachęcać na różne sposoby, czasami warto sięgnąć po selekcję księgozbioru i wykorzystać możliwości jakie one stwarzają.  Takie akcje kierują młodego czytelnika do biblioteki oraz samodzielnego wyboru książek. To prosta forma promocji czytelnictwa, dostępna dla każdego ucznia bez formalności. ZACHĘCAMY DO CZYTANIA!!!

 • Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni za udział w konkursie plastycznym szkół podstawowych województwa podlaskiego ”Kartki z historii Polski”. Konkurs był organizowany przez Szkołę Podstawową nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku. Patronat nad konkursem objęli Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Muzeum Podlaskie  w Białymstoku.

   II miejsce w kategorii klas III zajęła Anna Nieścierowicz z klasy III a.

  III miejsce w kategorii klas I zajął Szymon Dziedzia z klasy I a.

 •  W ramach akcji ‘Noc w szkole” Samorząd Uczniowski zorganizował wieczór filmowy. Uczniowie klas IV – VII wyposażeni w koce, śpiwory, poduszki, przytulanki, karimaty zebrali się na małej sali gimnastycznej aby w piątkowy wieczór wspólnie uczestniczyć w seansie filmowym, podczas którego obejrzeliśmy dwa filmy: ”W głowie się nie mieści” oraz „Ballerina”. W międzyczasie dla chętnych uczniów do dyspozycji była gralnia zorganizowana przez p. Joannę Łajewską – Talipską. To była naprawdę fajna przygoda  pełna  radości, śmiechu, akceptacji, życzliwości, przeplatana  mnóstwem wrażeń. Nasi uczniowie zobaczyli jak przyjemnie i pożytecznie można zorganizować sobie wieczór w którym nie ma miejsca na komputer i telefon komórkowy.

 • 11 maja w naszej szkole odbył się 2  Podlaski Superfarmer  na podstawie gry wyd.Granna. 

  W rozgrywkach wzięło udział 28 uczestników ze szkół z: Augustowa, Łap, Sobolewa, Białegostoku i naszej oraz dzieci uczęszczających do Świetlicy osiedlowo-środowiskowej Panorama.
  II miejsce zajął Tomasz Wysocki, a IV Jakub Piłaszewicz. 
  Obaj uczniowie mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Turnieju w Super farmera w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie w czerwcu
  Dziękujemy sponsorom Granna, Lody Wasi
 • ZAPRASZAMY RODZICÓW NAJMŁODSZYCH DZIECI (Z PRZEDSZKOLA,    Z „ZERÓWKI”   ORAZ Z KLAS PIERWSZYCH)    NA PRELEKCJĘ NA TEMAT: 

   TELEFON  I KOMPUTER DLA MOJEGO DZIECKA (???)

   PRELEKCJA ODBĘDZIE SIĘ  W DNIU 17 MAJA 2018 O GODZ. 15. 15  NA SALI GIMNASTYCZNEJ NASZEJ SZKOŁY.  TEMAT ZAPREZENTUJE PEDAGOG SZKOLNY  - MAREK HYJEK.

 • Trzecioklasiści z naszej szkoły wzięli udział w dwóch szkolnych konkursach: matematycznym i polonistycznym.

  Laureaci z matematyki:

  I miejsce Amelia Korolczuk, Monika Kiertowicz i Paulina Szarejko,

  II miejsce Dominika Przyłożyńska, Karolina Leończuk i Julia Kowalczuk,

  III miejsce Michalina Przymierska, Zofia Siebiestianiuk, Fabian Gresiuk i Maria Obuchowska.

  Język polski:

  I miejsce Karolina Leończuk, Maria Obuchowska i Hubert Sacharewicz,

  II miejsce Julian Żuk, Monika Kiertowicz i Zofia Siebiestianiuk,

 • 3 maja 2018r odbyły się Gminne Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości tej wzięli czynny udział także przedstawiciele naszej szkoły. Świętowanie tego dnia rozpoczęła Msza święta w kościele św. Piotra i Pawła w Zabłudowie o godz. 9.00. Reprezentował nas poczet sztandarowy oraz 7 Drużyna harcerska a także wybrani nauczyciele i  uczniowie z rodzicami.

  Po zakończonej Mszy świętej wszyscy przeszli pod pomnik Bohaterów Obrony Ojczyzny, gdzie odbyły się kolejne punkty programu. Po przemówieniu p. Burmistrza Adama Tomanka przedstawiciele poszczególnych grup złożyli kwiaty po pomnikiem. Wśród składających znaleźli się m.in. uczniowie naszej szkoły, p. Wicedyrektor Agnieszka Ledzińska, zuchy i harcerze.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć