Nawigacja

Poniedziałek 22.10.2018

liczba odwiedzin: 1650647

NOWE DZWONKI W SZKOLE

- OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018r.

1.

8.00

- 8.45

2.

8.50

- 9.35

3.

9.45

- 10.30

4.

10.35

- 11.20

5.

11.35

- 12.20

6.

12.40

- 13.25

7.

13.35

- 14.20

8.

14.25

- 15.10

9.

15.15

- 16.00

OPŁATA ZA OBIADY ZA PAŹDZIERNIK 2018r.


Konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za obiady:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie

Nr 15 8099 0004 0013 1951 2000 0080

Podlasko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/nazwa szkoły
 
Wysokość opłaty za obiady za wrzesień 2018r. wynosi:

 
Wysokość opłaty za obiady za październik 2018r. wynosi:

 23 dni x 3,50zł = 80,50 zł
 
Płatność do 30.09.2018r. Osoby, które nie opłacą w terminie nie będą mogły korzystać z obiadów.
Odliczenia możliwe są jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁUDOWIE

Podstawa prawna: 1) art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul Mickiewicza 20;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy placówki, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym   do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

5) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

6) posiadają Państwa prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy placówka przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Ryszard Fudała, tel. 501 566 409

 

AKTUALNOŚCI

 • ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

  15 października 2018 r. odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego w kl. VII a, b: ,,Moja osobowość zawodowa - czy znasz samego siebie?” prowadzone przez doradców zawodowych z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Zajęcia miały  na celu kształtowanie u uczniów umiejętności dostrzegania swoich  mocnych stron, wyrabianie umiejętności dokonywania analizy własnego potencjału pod kątem wyboru zawodu i planowania kariery.

  Barbara Korolczuk

 • ŚWIĘTO SZKOŁY

  5 października 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego obchodziła swoje święto - 10-lecie nadania imienia i otrzymania sztandaru. Uroczystość rozpoczęła msza święta w Kościele Piotra i Pawła w Zabłudowie koncelebrowana prze ks. bp. Henryka Ciereszko oraz nabożeństwem w Cerkwi Zaśnięcia NMP w Zabłudowie odprawionym przez ks. Mirosława Tomaszewskiego po uroczystości orszak ze sztandarem udał się do szkoły. W obchodach udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa oraz lokalnych władz na czele z burmistrzem Zabłudowa p. Adamem Tomanek.

 • BEZPIECZNA DROGA - SPOTKANIE Z POLICJANTEM

  4 października 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie z policjantem i pracownikiem cywilnym z Komisariatu Policji w Zabłudowie. Tematem zajęć było bezpieczeństwo ruchu drogowego: ,,Bezpieczna droga”. Dzieci zapoznały się z przepisami ruchu drogowego, dowiedziały się jak należy zachowywać się na drogach w mieście i na szosie, poznawały znaki drogowe. Zdobytą wiedzę mogły wykorzystać praktycznie, wcielając się w pieszych lub w kierowców na ustawionej makiecie imitującej jezdnię. Dowiedziały się również, jak wygląda umundurowanie i wyposażenie policjanta oraz jego obowiązki. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Na pamiątkę spotkania otrzymali książeczki ,,Mój przyjaciel dzielnicowy - 112 numer alarmowy” oraz odblaski w kształcie kamizelek.

 • MISTRZ GŁOŚNEGO CZYTANIA

  3 października odbył się konkurs o tytuł Mistrza głośnego czytania. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie – bibliotekarz Monika Turecka oraz Zespól Szkolno- Przedszkolny – nauczyciel Pani Barbara Wasilewska.

  W konkursie głośnego czytania wzięło udział 22 uczniów z klas II- III Szkoły Podstawowej. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący – Janina Turecka- dyrektor biblioteki, członek : Cecylia Halicka – dyrektor MOAK w Zabłudowie oraz Barbara Wasilewska – n
 • OGŁOSZENIE

  OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018R. OBOWIĄZUJE NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW.

 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA „LEŚNY ŚWIAT”

  28 września klasa II a pojechała do Nadleśnictwa Żednia. Tematem spotkania było „Życie pszczół i ich rola w przyrodzie”. Dzieci dowiedziały się wiele o tych pożytecznych owadach, co im zawdzięczamy, a co im zagraża, jak wygląda życie w ulu i jaka panuje tam hierarchia. Poznały rodzaje miodów i ich zastosowanie. Mogły ubrać kombinezon pszczelarza oraz poznać przydatne w codziennej pracy akcesoria. Z apetytem degustowały miód. Na koniec każdy wykonał pracę plastyczną - pszczółkę.

  Do domu uczniowie wrócili ze słoiczkiem miodu, świeczką z wosku i dyplomem za zdobytą wiedzę na temat pszczół.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć