Nawigacja

Poniedziałek 21.01.2019

liczba odwiedzin: 1708728

DZWONKI W SZKOLE

 

1.

8.00

- 8.45

2.

8.50

- 9.35

3.

9.45

- 10.30

4.

10.35

- 11.20

5.

11.35

- 12.20

6.

12.40

- 13.25

7.

13.35

- 14.20

8.

14.25

- 15.10

9.

15.15

- 16.00

OPŁATA ZA OBIADY ZA LUTY 2019r.


Konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za obiady:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie

Nr 15 8099 0004 0013 1951 2000 0080

Podlasko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/nazwa szkoły
 
Wysokość opłaty za obiady za luty 2019r. wynosi:

 19 dni x 3,50zł = 66,50 zł
 
Płatność do 31.01.2019r. Osoby, które nie opłacą w terminie nie będą mogły korzystać z obiadów.
Odliczenia możliwe są jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁUDOWIE

Podstawa prawna: 1) art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul Mickiewicza 20;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy placówki, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym   do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

5) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

6) posiadają Państwa prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy placówka przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Ryszard Fudała, tel. 501 566 409

 

AKTUALNOŚCI

 • BEZPIECZNE FERIE

  Dnia 17 stycznia b.r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z dzielnicowym Piotrem Rzepniewskim z Komisariatu Policji w Zabłudowie. Tematem spotkania uczniów z funkcjonariuszem było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii. Najpierw w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I- III, a następnie uczniowie klas IV – VIII. Pan dzielnicowy zwracał szczególną uwagę na gry i zabawy na śniegu oraz na lodzie. Przestrzegał przed zabawami w pobliżu dróg i ulic, po których poruszają się samochody, mówił o niebezpieczeństwie wchodzenia na zamarznięte akweny oraz poruszał kwestię jazdy na sankach i nartach w sposób zagrażający zdrowiu i życiu. Powiedział także o zachowaniu  w przypadku kontaktu z dzikimi zwierzętami. Wreszcie poruszył temat rzucania się śnieżkami oraz zwrócił uwagę na bezpieczny i kulturalny aspekt tej zabawy. Mamy nadzieję, że po takiej prelekcji ferie będą nie tylko miłe, ale i bezpieczne, czego wszystkim naszym uczniom serdecznie życzymy.

 • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU "JESTEŚMY CYBERBEZPIECZNI"

  Zadaniem uczniów było wykonanie filmu w programie Movie Maker dotyczącego cyberbezpieczeństwa.

  I miejsce - Zuzanna Misiewicz kl.VIIIb

         - Oskar Zieniewicz kl.VIIIb

  II miejsce - Magdalena Biernacka kl.VIIIb

         - Marcin Klimaszewski kl.VIIa

  III miejsce - Karolina Waluk kl.VIIIa

           - Piotr Przymierski kl.VIIIa

      Gratulujemy!!!

  Małgorzta Kozłowska, Marta Rogucka
   

 • IX ZABŁUDOWSKIE WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

  Dnia 13 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne już, bo IX Wspólne Zabłudowskie Kolędowanie. Organizatorami kolędowania byli: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Parafia rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Za­błudowie, Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudo­wie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie Miejscem występów stał się ko­ściół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie.

  Spotkanie rozpoczął koncert kolęd w wykonaniu p.Izabeli Szafrańskiej. Następnie zaprezentował się zespół Reczańka prowadzony przez p.Alę Kamieńską, który wykonał kolędy w języku polskim oraz prawosławne.

 • OGŁOSZENIE

  Informujemy, że 7 stycznia 2019r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu świetlica szkolna będzie czynna od 7.00 do 16.30 w budynku gimnazjum na stołówce.

 • UWAGA PILNE!!!

  Przypominamy, że 31 grudnia 2018r. mija termin dokonywania opłat za obiady w styczniu 2019r. Uczniowie, którzy nie wpłacą w podanym terminie, zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej  nie będą mogli w styczniu korzystać z obiadów.

 • - Obrazek 1

 • ADWENTOWE WYZWANIE

  Od pierwszego tygodnia grudnia ucz. kl. IV, Va i Vc podjęli się adwentowego wyzwania. Na katechezie przygotowali tygodniowe kartki kalendarza. Każdego dnia wybrani uczniowie z każdej klasy losowali jedno z 21 zadań i próbowali je wykonać.

  Wśród zadań były m.in. modlitwa, nauczenie się życzeń świątecznych w różnych językach czy nowej kolędy.

  ADWENTOWE WYZWANIE - Obrazek 1ZDJĘCIA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM. ZAPRASZAMY. 

  Małgorzata Kasperowicz

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć