Nawigacja

Piątek 21.06.2019

liczba odwiedzin: 1816040

DZWONKI W SZKOLE

 

1.

8.00

- 8.45

2.

8.50

- 9.35

3.

9.45

- 10.30

4.

10.35

- 11.20

5.

11.35

- 12.20

6.

12.40

- 13.25

7.

13.35

- 14.20

8.

14.25

- 15.10

9.

15.15

- 16.00

OPŁATA ZA OBIADY ZA CZERWIEC 2019r.


Konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za obiady:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie

Nr 15 8099 0004 0013 1951 2000 0080

Podlasko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/nazwa szkoły
 
Wysokość opłaty za obiady za  czewiec 2019r. wynosi:

 12 dni x 3,50zł = 42,00 zł
 
Płatność do 31.05.2019r. Osoby, które nie opłacą w terminie nie będą mogły korzystać z obiadów.
Odliczenia możliwe są jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁUDOWIE

Podstawa prawna: 1) art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul Mickiewicza 20;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy placówki, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym   do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

5) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

6) posiadają Państwa prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy placówka przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Ryszard Fudała, tel. 501 566 409

 

AKTUALNOŚCI

 • OGŁOSZENIE

  Serdecznie zapraszamy na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 19 czerwca 2019r. o godz. 9.00 na halę sportową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach.

  PRZYDZIAŁ SAL NA SPOTKANIA KLASOWE

  BUDYNEK GIMNAZJUM KLASY I-III

  Ia - sala nr 6

  Ib - sala nr 6

  IIa – sale nr 9

  IIb – sala nr 10

  IIc – sala nr 4 – świetlica/stołówka

  IIIa – sala nr 7

  IIIb – sala nr 8

  BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  IVa – sala nr 22

  IVb – sala nr 17

 • W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 realizowaliśmy projekt „Szkoła z prawami dziecka” w ramach programu UNICEF. Zajęcia odbywały się zarówno w klasach młodszych, jak i starszych. Uczniowie zapoznali się z Konwencją praw dziecka i historią jej powstania. Obejrzały prezentację multimedialną o prawach dziecka oraz filmy. Rysowały ilustracje do praw, które były im najbliższe i najważniejsze. Starsi uczniowie chętnie dyskutowali na temat przestrzegania ich praw w środowisku szkolnym. Zajęcia prowadzone z uczniami pokazały, jak ważne jest to zagadnienie i potrzebne. Świadomość warunków życia rówieśników w innych częściach świata pomaga docenić, to czym cieszą się dzieci w Polsce. Zajęcia z pewnością uwrażliwiały młodych ludzi na sytuację życiową ich rówieśników w krajach, gdzie są wojny, konflikty, klęski żywiołowe.

 • WYNIKI KONKURSU KANGUR

  21 marca 2019r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur 2019. Czterech uczniów otrzymało wyróżnienie:

  Michał Pietrowski - kl.IIIb

  Maria Obuchowska - kl.IVa

  Sebastian Wasiluk - kl.IVa

  Dominika Przyłożyńska - kl.IVa

  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Marta Rogucka, Robert Jankowski

 • 4 czerwca rozpoczęła się uroczysta inauguracja 8 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Podczas inauguracji honorowi goście, Marszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciele służb mundurowych, kuratorium, uczelni, dyrektorzy placówek kulturalnych, dziennikarze TVP czytali fragmenty opowiadań Tomasza Samojlika z cyklu o Żubrze Pompiku. Bardzo ważnym elementem programu były występy laureatów konkursu X Parady Postaci Literackich. Naszą szkołę reprezentowała zdobywczyni nagrody specjalnej Paulina Calek z kl. IIc. Nie zabrakło występów i scenek artystycznych utalentowanych dzieci z różnych szkół oraz przedszkoli. Na scenie również mieli okazję wystąpić uczennice klasy IVa i IVb z własnym tekstem do piosenki "Czytać się chce" przy akompaniamencie gitary pani J. Łajewskiej -Talipskiej. Występ muzyczny sprawił im ogromną radość i satysfakcję.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • W religijnym konkursie plastycznym pt. „Stacje Drogi Krzyżowej” dla klas I-III, który odbył się w marcu 2019 r wzięło udział 12 uczniów. Wśród dostarczonych prac wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe. Oto wyniki konkursu

  I miejsce – Anna Nieścierowicz kl. IIIa

  – Anna Suchocka – Chańko kl. II a

  II miejsce – Marta Waluk kl. IIIa

  III miejce - Paulina Całek kl. IIc

  Wyróżnienia:

  - Maja Wepa kl. II a

  - Zuzanna Łupińska kl. I b

  - Wojciech Stasieluk kl. II a

 • Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Rad Rodziców na zebranie w czwartek 06.06.2019 r. o godzinie 16.00 w sali nr 10 (parter głównego budynku szkoły).

 • SKRZYNKA KONTAKTOWA

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie informuje, iż w związku z pismem MEN dot. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, zostaje uruchomiona ANOMIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY (dolny korytarz, obok szatni), jako wzmocnienie współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć