Nawigacja

Sobota 22.09.2018

liczba odwiedzin: 1630559

NOWE DZWONKI W SZKOLE

- OD 3 WRZEŚNIA 2018R.

1.

8.00

- 8.45

2.

8.50

- 9.35

3.

9.45

- 10.30

4.

10.35

- 11.20

5.

11.35

- 12.20

6.

12.35

- 13.20

7.

13.35

- 14.20

8.

14.25

- 15.10

9.

15.15

- 16.00

OPŁATA ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ 2018r.


Konto bankowe, na które należy wpłacać opłaty za obiady:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłudowie

Nr 15 8099 0004 0013 1951 2000 0080

Podlasko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

tytułem: opłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia/nazwa szkoły
 
Wysokość opłaty za obiady za wrzesień 2018r. wynosi:

 10 dni x 3,50zł = 35,00 zł
 
Płatność do 15.09.2018r.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABŁUDOWIE

Podstawa prawna: 1) art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 2) Ustawa o ochronie danych osobowych Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul Mickiewicza 20;

2) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z organizacją pracy placówki, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie niezbędnym   do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe;

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazane podmiotom, którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy;

5) podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) jest niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego przez Państwa dziecko;

6) posiadają Państwa prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych, c) żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy placówka przetwarza dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, e) przenoszenia danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (do 24 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Ryszard Fudała, tel. 501 566 409

 

AKTUALNOŚCI

 • OGŁOSZENIE

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE PODSTAWOEJ IM. FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO W ZABŁUDOWIE DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE "KĄCIK DLA RODZICÓW".

 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

  Kropka z książeczki o Vashti Petera Reynoldsa stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki. Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.

  W Naszej Szkole po raz pierwszy zorganizowaliśmy Dzień Kropki w piątek 14 września 2018r. W jego realizację włączyły się wszystkie klasy, szczególnie młodsze. W ciągu dnia prezentowaliśmy kropkowy strój, wykonaliśmy prace plastyczne podczas zajęć dydaktycznych oraz świetlicowych. Wspólnie obejrzeliśmy krótki film o Vashti i analizowaliśmy podczas rozmów jej sytuację i to, co ją zainspirowało do rozwijania swojego talentu.

 • KONKURSY Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY

  KONKURS RECYTATORSKI: "POZNAJĘ POEZJĘ FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO"

   Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego

  Nauczyciele: Bożena Rzepniewska, Nell Buczyńska – Kucejko, Joanna Łajewska - Talipska

  Odbiorcy: uczniowie klas II - VIII

  Forma konkursu: Uczeń przygotowuje wybrany wiersz Franciszka Karpińskiego (co najmniej 16 wersów).

  Termin: 27 wrzesień 2018

  Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości Święta Szkoły w dniu 5.10.2018r.

   

  KONKURS WIEDZY

 • MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU

  W dniu 7 września 2018r. poczet sztandarowy naszej szkoły po raz kolejny uczestniczył  w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który odbył się już po raz osiemnasty.

  Uczestnicy Marszu spotkali się przy Pomniku Katyńskim. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu zebranych, głos zabrał Przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków inż. Tadeusz Chwiedź. Przedstawiciele duchowieństwa trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelicko – augsburskiego odmówili modlitwy w intencji ofiar – zesłańców na Sybir. Tegorocznym mottem uroczystości było: „Przez Sybir do Niepodległej”. Marsz wyruszył spod Pomnika Katyńskiego i dotarł do  kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie została odprawiona Msza św. w  intencji wszystkich Sybiraków. Uczestnictwo w tej uroczystości było dla naszych uczniów piękną lekcją historii i patriotyzmu.

 • OGŁOSZENIE

  Wnioski rodziców na zakup biletów dzieciom realizującym obowiązek szkolny w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 należy złożyć do 22.08.2018 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  3 września o godz.9.00 na hali sportowej rozpoczeliśmy nowy 2018/2019 rok. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał p. Burmistrz Adam Tomanek. Zapozanał wszystkich zebranych z planami rozbudowy budynku przedszkola oraz koniecznością zmian lokalowych. Na zakończenie życzył wszystkim udanego nowego roku.

  Kolejną osobą, która zabrała głos była p. Dyrektor Ewa Kołosowska. Przedstawiła zebranym zmiany lokalowe przedszkolaków i klas I-III, które w tym roku szkolnym będą uczyły się w budynku gimnazjum, zajęcia grupy 3-latków, gimnazjalistów oraz klas IV-VIII będą w budynku szkoły podstawowej.

 • MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  3 września 2018 roku uczniowie naszej szkoly i innych szkół w gminie rozpoczęli swój rok katechetyczny i szkolny uczestnictwem we Mszy świętej, którą odprawił ks. Daniel Wierzbicki w kościele św. Piotra i Pawła w Zabłudowie ogodz.8.00.

  Posługę liturgiczną przygotowała p. Małgorzata Kasperowicz z uczniami naszej szkoły oraz scholą ze wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Czytanie odczytał Jakub Tomkiewicz, psalm wykonała Weronika Mielech, a modlitwę wiernych Paulina Całek. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie wszyscy udali się do szkół, by z Bożą pomocą rozpocząć kolejny czas pracy i nauki.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie
  16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20
 • 85 7188020

Galeria zdjęć